2022

Gå til hovedinnhold

2022

23 jun

Webinar arbeidsgiver: Ofte stilte spørsmål 1. halvår 2022

Arbeidslivsavdelingen får mange spørsmål knyttet til individuell og kollektiv arbeidsrett, lønn og tariff. Mange av henvendelsene er relevante for flere av våre medlemsbedrifter og i dette webinaret vil vi gå gjennom noen av spørsmålene som ofte blir...

31 mai

Webinar arbeidsgiver: Juridiske sider av livsfasepolitikk

En god livsfasepolitikk er god personalpolitikk, men hvilke juridiske rammer må du forholde deg til i loven og i avtaleverket i finans? Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

19 mai

Finans Norge presenterer Kompetansesjekken 2022

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov i dag. Hvilken kompetanse er det arbeidsgiverne etterspør, og hvordan kan dette behovet dekkes? Hvordan kan du som arbeidstaker gjøre deg attraktiv for arbeidsgiverne i finans? Den 19. ma...

16 jun

Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2022

Den 16. juni inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Under dagen vil du bl.a. få høre innlegg fra Finanstilsynet, Utenriksdepartementet, Enheten for...

19 mai

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til et nytt fagseminar og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men...

08 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2022

Det er høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig...

23 mar

Webinar Ukraina – sanksjoner og finansiell inkludering

Finans Norge inviterer til et nytt webinar for medlemmer om krisen i Ukraina. Representanter fra Utenriksdepartementet, Digitaliseringsdirektoratet og Finans Norge vil gi en orientering. Det vil bli lagt særlig vekt på sanksjoner og finansiell...

27 apr

Bærekraftkonferansen 2022

Tap av natur og biologisk mangfold utgjør en stadig større trussel mot verdiskapning og finansiell stabilitet. For å sikre avkastning og investeringer må naturrisiko bli en del av finansforetakenes risikovurderinger og næringen må forstå naturrisiko på...

12 mai

Kurs i praktisk markedsføringsrett 2022

Det er mange regler å forholde seg til for den som driver med markedsføring, salg og kommunikasjon i en finansbedrift. Finans Norge ønsker derfor å invitere til kurs i praktisk markedsføringsrett den 12. mai. Kurset vil gi deg en grundig gjennomgang av...

30 mar

For rådgivere i bank og NAV: Rådgivning når gjelden blir for stor

I dette webinaret møter du rådgivere fra DNB og NAV som tar for seg et praktisk case i gjeldsrådgivning, der de hjelper familien Krise som har alvorlige økonomiproblemer. Hvordan kartlegger rådgiverne familiens økonomi, hvilke råd vil de gi og hvordan...

29 mar

Lansering av Finans Norges klimarapport 2022

Hvor, når og hvem rammes hardest av klimaendringene i Norge? Og hva kan vi gjøre for å tilpasse oss et våtere og villere vær? Tirsdag 29. mars lanserte Finans Norge årets klimarapport på Teams Live.

31 mar

Webinar arbeidsgiver: Forhandlingsstatistikken i finans

Lønnsstatistikken i finansnæringen lages av SSB på oppdrag fra tariffpartene og benyttes som grunnlag for tarifforhandlingene. En gjennomgang av statistikken er en god forberedelse for vårens lønnsforhandlinger. Finans Norge arrangerer Teams-webinar fo...

09 mar

Webinar arbeidsgiver: Advarsel i arbeidsforhold

Advarsel er et virkemiddel arbeidsgiver kan bruke for å korrigere arbeidstakers adferd eller arbeidsutførelse. Advarsel er ikke lovregulert, og det er mange som er usikre på når advarsel kan gis, hvilke saksbehandlingsregler som gjelder og hva...

21 jun

Finansnæringens dag 2022: Et skjebnefellesskap

Store utfordringer krever samarbeid! Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på...

09 feb

Finans og frontfaget – rapport og debatt

I flere år har finansnæringens samlede lønnsvekst fremstått høyere enn hva frontfaget forutsetter. Dette har medført at næringen har fått en del kritikk. Finans Norge har derfor sett nærmere på finansnæringens lønnsdannelse og vil på dette webinaret...