Webinar arbeidsgiver: Oppsigelse i prøvetid – dette må du vite!

Gå til hovedinnhold

Webinar arbeidsgiver: Oppsigelse i prøvetid – dette må du vite!

Finans Norges arrangerer Teams-webinar der de rettslige sidene ved oppsigelse i prøvetiden blir gjennomgått. Møtet er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Webinar arbeidsgiver: Oppsigelse i prøvetid – dette må du vite!

Tid
30. september 2021, 10:30 - 11:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiver@finansnorge.no. 

Teams-webinaret er gratis.

Prøvetiden er en viktig. Den gir både arbeidsgiver og arbeidstaker anledning til å prøve ut arbeidsforholdet og for arbeidsgiver er terskelen for en saklig oppsigelse lavere. Gyldig oppsigelse i prøvetiden forutsetter imidlertid at spesifikke forhold, både ved inngåelsen av prøveperioden, underveis i prøveperioden og ved avslutning av arbeidsforholdet er oppfylt.

Vi gir deg oversikten, og også noen praktiske tips.

Webinaret holdes av advokatene Katarina Lægreid Buzatu og Therese Høyer Grimstad.

Det blir gjort opptak av medlemsmøtet.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

  • 9. desember 10.30-11.00: Mangfoldsrekruttering og inkludering i arbeidslivet
  • 7. januar 10.30-11.00: Konfliktberedskap: Frikrets – hva og hvorfor
  • 17. februar kl 10.30-11.00: Advarsel i arbeidsforhold 
  • 31. mars kl 10.30-11.00: Presentasjon av forhandlingsstatistikken 2021
  • xx. april kl 10.30-11.00: Resultat/status hovedoppgjøret 2022
  • 19. mai kl 10.30-11.00: Resultatet av kompetansesjekken 2022
  • 23. juni kl 10.30-11.00: Nytt i arbeidsretten 1. halvår 2022

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Therese Høyer Grimstad