Nyttige verktøy og bistand fra arbeidsrettsadvokatene

Gå til hovedinnhold

Nyttige verktøy og bistand fra arbeidsrettsadvokatene

Finans Norges arbeidslivsadvokater inviterer til webinar der vi presenterer ny kommentarutgave til Sentralavtalen, og andre verktøy (maler, veiledere osv.) som vi tilbyr våre arbeidsgivermedlemmer.

Hovedavtale og sentralavtale.Bilde.

Nyttige verktøy og bistand fra arbeidsrettsadvokatene

Tid
25. juni 2021, 11:00 - 11:30
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer får mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiver@finansnorge.no. 

Webinaret er gratis.

Visste du at alle arbeidsgivermedlemmer har tilgang på mal for blant annet særavtale om fleksitid og gjennomsnittsberegning og mal for særavtale om innleie? Eller at du finner veileder for omstillings- og nedbemanningsprosesser? Dette og mer får du presentert på møtet 25. juni.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Vi tar opptak som publiseres på nett for de som ikke har anledning til å delta. Opptak og presentasjon legges bak arbeidsgiverinnlogging.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Advokat/fagsjef kollektiv arbeidsrett

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no