Medlemsmøte arbeidsgiver: Kompetansesjekken 2021

Gå til hovedinnhold

Medlemsmøte arbeidsgiver: Kompetansesjekken 2021

Forside presentasjon Kompetansesjekken. Skjermdump.

Medlemsmøte arbeidsgiver: Kompetansesjekken 2021

Tid
19. mai 2021, 10:00 - 10:45
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiver@finansnorge.no. 

Medlemsmøtet er gratis.

I mars/april gjennomførte Finans Norge Kompetansesjekken 2021 - en spørreundersøkelse for å kartlegge arbeidsgivermedlemmenes behov for kompetanse og arbeidskraft fremover. Det var god oppslutning om undersøkelsen og vi takker alle bidragsytere. Svarene vi har fått gir oss et godt bilde av situasjonen i vår næring.

Vi inviterer til medlemsmøte på Teams onsdag 19. mai kl. 10.00-11.00, hvor vi presenterer hovedfunnene og diskuterer enkeltelementer som kom frem i undersøkelsen med dere. Vi vil også si noe om hvordan Finans Norge skal arbeide for å synliggjøre næringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor blant annet politikere, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Møtet blir holdt av arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr, advokat Katarina Lægreid Buzatu, kommunikasjonssjef Ann Håkonsen og fagsjef bærekraft Kristian Ruth.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Vi tar opptak som publiseres på nett for de som ikke har anledning til å delta. Opptak og presentasjon legges bak arbeidsgiverinnlogging.