Medlemsmøte arbeidsgiver: Ansattes private bruk av sosiale medier

Gå til hovedinnhold

Medlemsmøte arbeidsgiver: Ansattes private bruk av sosiale medier

Finans Norges arrangerer medlemsmøte der de rettslige utgangspunktene for bruk av sosiale medier til private formål, både i og utenfor arbeidstiden, blir gjennomgått. Teamsmøtet er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Bilde av logoene til de mest brukte sosiale mediene

Medlemsmøte arbeidsgiver: Ansattes private bruk av sosiale medier

Tid
31. august 2021, 11:00 - 11:30
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiver@finansnorge.no. 

Teams-webinaret er gratis.

Sosiale medier bidrar til å utviske skillet mellom privatliv og arbeidsliv. Mange medlemsbedrifter bruker aktivt sosiale medier i sin virksomhet, men har ikke nødvendigvis fastsatt noen retningsIinjer for de ansattes private bruk av sosiale medier. Slike retningslinjer, som arbeidsgiverorganisasjonene anbefaler, vil fremme og beskytte bedriftens og enkeltindividers omdømme og interesser.

I møtet vil advokat Thomas Keiserud gå igjennom de rettslige utgangspunktene for bruk av sosiale medier til private formål, både i og utenfor arbeidstiden. Han vil også gi konkrete tips om hva slike retningslinjer bør gå ut på, i skjæringspunktet mellom ytringsfriheten og ansattes lojalitetsplikt.  

Det blir ikke gjort opptak av medlemsmøtet.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Thomas Keiserud

Thomas Keiserud

Advokat/fagsjef kollektiv arbeidsrett

917 01 996 Thomas.Keiserud@finansnorge.no

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 25. august kl 10.30-11.00: Pensjonsrapporten - implikasjoner for arbeidsgiver v/fagsjef Alexander A. Lange

Resten av høstens webinarer settes opp i august.

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu