2021

Gå til hovedinnhold

2021

01 sep

Forbrukerkonferansen 2021

Finansnæringen har blitt anklaget for ikke å gjøre nok for å forebygge misbruk av BankID. Dette har blant annet ført til at den nye finansavtaleloven har egne regler om ansvar for misbruk av elektronisk signatur, som legger en stor del av ansvaret for...

18 aug

Arendalsuka 2021 - Finanskafé + livestream

Onsdag 18. august er det igjen tid for Finanskafé på Thon Hotell i Arendal med livestreaming på Finans Norges Facebook. På menyen står seks spennende og aktuelle temaer. I tillegg kan du møte oss torsdag 19. august og få ferske tall fra både...

28 jun

Næringslivets studentdag

Er du student og interessert i hvordan næringslivet ser på fremtiden og hva det er behov for fremover? Finans Norge og NHO har gleden av å invitere studenter til næringslivets studentdag. Arrangementet er gratis. 

18 jun

Kan du som rådgiver hindre at folk havner i gjeldsfellen?

Gjennom koronapandemien har mange fått et ufrivillig nært forhold til NAV og banken, og sammen har vi de viktigste virkemidlene som forbrukerne trenger for å håndtere sin privatøkonomi. Mange forbrukere er nok ikke klar over dette. Noen har ikke opplev...

20 mai

Webinar om den sosiale dimensjonen i bærekraftig finans

Hvordan kan EU inkludere den sosiale dimensjonen i sine rammeverk og hva er de viktigste lærdommene så langt i dette arbeidet og fra noen av pionerene i finansnæringen? Idar Kreutzer leder diskusjonen i Sustainable Finance Talks, en serie i regi av...

19 mai

Medlemsmøte arbeidsgiver: Kompetansesjekken 2021

I mars/april gjennomførte Finans Norge Kompetansesjekken 2021 - en spørreundersøkelse for å kartlegge arbeidsgivermedlemmenes behov for kompetanse og arbeidskraft fremover. Det var god oppslutning om undersøkelsen og vi takker alle bidragsytere. Svaren...

16 jun

Fagwebinar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2021

Den 16. juni inviterer Finans Norge til fagwebinar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Målgruppen for seminaret er ansatte ved rapporteringspliktige foretak, særlig innen bank og finans. På...

20 mai

Fagwebinar om den nye finansavtaleloven - dette må du vite

Finans Norge inviterer til fagwebinar om den nye finansavtaleloven den 20. mai. Webinaret er rettet mot alle som vil ha behov for kunnskap om ny finansavtalelov frem mot ikrafttredelse, og særlig jurister. På webinaret vil du få god oversikt over...

09 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2021

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsme...

28 apr

Lær mer om bærekraftsrapportering

Velkommen til Sustainable Finance & Reporting Summit 2021. Webinaret arrangeres 28. - 29. april og passer for økonomidirektører, ledere, styremedlemmer og alle som jobber med bærekraft og rapportering. Bruk rabattkode FN50 for å få halv pris på...

14 apr

Bærekraftkonferansen 2021

Den største muligheten siden den industrielle revolusjonen! Dette sier klimatsar John Kerry om overgangen til lavutslippssamfunnet. EU har vedtatt historiens mest ambisiøse omstillingsprogram. Dette kan få massive konsekvenser for norsk næringsliv....

24 mar

Lansering av Finans Norges klimarapport 2021

Onsdag 24. mars lanseres Finans Norges klimarapport 2021. Rapporten viser tydelig hvor natur- og værrelaterte hendelser inntreffer. I den forbindelse ønsker vi deg velkommen til en digital lansering, hvor vi skal se nærmere på hvordan vi kan forebygge...

22 mar

#finansuke21

Finans Norge ønsker velkommen til #finansuke21, med daglige livesendinger 22.-25. mars fra kl. 09:30-12:00. Som følge av koronasituasjonen blir den tradisjonelle Finansnæringens dag med fysisk samling i stedet et heldigitalt arrangement fordelt over...

25 feb

Sustainable Finance Talks

Webinar: Hør to fremtredende politikere som begge har vært sterkt involvert i EUs arbeid med bærekraftig finans. I webinaret vil vi ta et lite steg opp fra detaljer i forskjellige reguleringer, og diskutere hvor veien går videre for bærekraftig finans.

08 mar

Finanslunsj: Trenger vi egentlig 8. mars?

Se opptaket fra livesendingen 8. mars Finans Norge og Finansforbundet markerer den internasjonale kvinnedagen med å stille spørsmål om hvorfor vi trenger dagen, hvilken rolle kan og bør menn spille for å bedre likestillingssituasjonen og hva er status ...

25 mai

Fagwebinar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2021

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til digitalt fagseminar for personvern 25.-26. mai. Webinaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen, men kan også være...

20 jan

Obligasjonskonferansen 2021 (digitalt)

Finans Norge inviterer til den årlige obligasjonskonferansen 20. januar. Konferansen vil denne gang være heldigital og ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury, markets, tilrettelegg...