Webinar om bærekraftsrapportering

Gå til hovedinnhold

Webinar om bærekraftsrapportering

Finans Norge inviterer til webinar om bærekraftsrapportering tirsdag 8. desember kl. 10-12.  Bærekraftsrapportering er et område som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, og forventningene til å rapportere på ikke-finansielle forhold har økt både for finansielle og ikke-finansielle foretak. Det er også en rekke regelverksinitativ på området, både i EU-regi og på internasjonalt nivå. Dette vil legge føringer for hva norske aktører må rapportere fremover. 

Webinar om bærekraftrapportering

Webinar om bærekraftsrapportering

Tid
8. desember 2020, 10:00 - 12:30
Sted
Digitalt arrangement
Påmelding

Webinaret er nå vel over, tusen takk til alle dere som bidro i programmet samt til alle som deltok på arrangementet.

Vi beklager noen små tekniske problemer underveis, alltid spennende med live-sendinger. Opptak av webinaret vil bli gjort tilgjengelig onsdag 9. og ut fredag 11. desember til alle påmeldte. Lenke til siden sendes ut per epost onsdag morgen. Presentasjonenene som ble vist finner dere i margen til høyre.

 

Om webinaret

I webinaret vil nasjonale og internasjonale eksperter innenfor bærekraftsrapportering gi en oversikt og status for det internasjonale arbeidet med standarder for bærekraftsrapportering. I tillegg vil foredragsholderne gi noen tips til hvordan norske aktører best kan forberede seg på de økte forventningene til rapportering på bærekraftsområdet.

I slutten av webinaret lanserer Finans Norge sin del 2 av veilederen for klimarisikorapportering, som vil inneholde mer konkrete anbefalinger for hvordan finansaktører kan rapportere på klimarisiko.

Program

10.00 - 10.05  Velkommen!
v/ordstyrer Line Asker, Finans Norge

10.05 - 10.30  Non-Financial Reporting – Status and visions 
v/Simon Messenger, SASB (Sustainability Accounting Standards Board)

10.30 - 10.50  Bærekraft på børs – får kapitalmarkedene informasjonen de trenger?
v/Maria Gjølberg, The Governance Group

10.50 - 11.20   Bærekraftsrapportering i Norge – Status og fremtidige krav
v/Kjersti Okstad Kirkeby, Finanstilsynet

11.20 - 12.00    Bærekraftsrapportering i praksis - To finansmarkedsaktører forteller om sine erfaringer.
v/Bente Sverdrup, Gjensidige samt Karoline Bakka Hjertø, Sparebank 1 Østlandet

12.00 - 12.30  Lansering av del 2 av Finans Norges veileder for klimarisikorapportering
Medvirkende er Ragnhild Dalheim Eriksen, Sparebank 1 Nord-Norge, Marion Remøy, Sparebanken Vest, Peder Skouen, Sparebank 1 SR-bank, Iryna Bakanova Sparebank 1 Forsikring og Didrik Bloch Haugland, Nordea. Ordstyrer er Line Asker, Finans Norge 

NB. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

For eventuelle spørsmål rundt påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Hanne Berntsen på e-post: hanne.berntsen@finansnorge.no

Vel møtt!