Pensjonskonferansen 2020 (Digitalt)

Gå til hovedinnhold

Pensjonskonferansen 2020 (Digitalt)

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 3. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. Som følge av rådende situasjon med covid-19, vil høstens konferanse gå kun digitalt. 

Pensjonskonferansen 2020

Pensjonskonferansen 2020 (Digitalt)

Tid
3. desember 2020, 09:00 - 12:15
Sted
Digitalt
Påmelding

Pensjonskonferansen 2020 er nå vel over. Tusen takk til alle som bidro i programmet og til dere som deltok på arrangementet.

Hvis dere ønsker å se konferansen på ny, finner dere opptak av arrangementet her: Pensjonskonferansen 2020

 

Program

09.00 – 09.05  Velkommen!
                               v/Inge Jan Henjesand, president  Handelshøyskolen BI
09.05 – 09.25  Bærekraft og aktuelle pensjonssaker
                               v/Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
09.25 – 09.45  Bærekraftig samfunns- og næringsliv
                               v/Kristin Halvorsen, direktør CICERO
09.45 – 10.05  EUs handlingsplan for bærekraftig finans
                               v/Inger-Johanne Rygh, finansråd EU-delegasjonen i Brüssel
10.05 – 10.25  Bærekraftige investeringer fra kapitaleiers perspektiv
                               v/Espen Henriksen, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
10.25 – 10.45  Pause
10.45 - 11.05    Hvordan komme i gang med rapportering på bærekraftrisiko?                                                          v/Marcus Bruns, nordisk bærekraftsjef i Storebrand
11.05 - 11.25     Egen pensjonskonto – infrastruktur og informasjon
                             v/Geir Holmgren, konserndirektør bedriftsmarked i Storebrand,
                             styreleder Norsk Pensjon og leder av styringsgruppe
11.25 – 11.35    Forventninger til markedet for egen pensjonskonto
                             v/Jørn Gisvold, adm. direktør Söderberg & Partners
11.35 – 12.15    Innlegg og samtale om selskapenes planer for egen pensjonskonto.
                             Medvirkende:            
                             •  Torstein Ingebretsen, adm. direktør Gjensidige Pensjonsforsikring
                             •  Wenche Seljeseth, adm direktør SpareBank1 Forsikring
                             •  Bjørn Atle Haugen, leder risikostyring DNB Livsforsikring
                             •  Vibeke Siljan-Krohn, viseadm. Direktør Nordea Liv
                             •  Steinar Nielsen, adm. direktør Danica

12.15 -                Konferansen avsluttes.

Les mer om arrangementet på BI.no

Vel møtt!