Hvordan lykkes med norsk eksportsatsing? (Digitalt arrangement)

Gå til hovedinnhold

Hvordan lykkes med norsk eksportsatsing? (Digitalt arrangement)

Onsdag 19. august inviterer Finans Norge, NHO og Eksportkreditt Norge til en digital konferanse der temaet er Norges fremtid som eksportland.

Hvordan lykkes med norsk eksportsatsing?

Hvordan lykkes med norsk eksportsatsing? (Digitalt arrangement)

Tid
19. august 2020, 08:30 - 10:30
Sted
Digitalt arrangement
Påmelding

Meld deg på her!

Arrangementet er gratis.

Konferansen skal gi regjeringen viktige innspill til den nye eksporthandlingsplanen som lanseres i høst. Møt næringsminister Iselin Nybø, Ole Erik Almlid (adm.dir NHO), Alexandra Bech Gjørv (konsernsjef SINTEF), Idar Kreutzer (adm.dir Finans Norge), Otto Søberg (adm.dir Eksportkreditt Norge) m.fl. 

Om konferansen

Tema er Norges fremtid som eksportland.

  • Hvilke næringer skal vi satse på?
  • Hvordan bli bedre på skalering og internasjonalisering?
  • Hvordan skal en ny eksportsatsning styres og organiseres?
  • Hvilke virkemidler skal brukes?

 

Konferansen er delt i to, med mulighet for å melde seg på én eller begge.

Del 1: Presentasjon av rapporten "Kan Norge tette eksportgapet?", med påfølgende innlegg av næringsministeren, debattinlegg, paneldebatt og mulighet til å delta på bransjevise breakouts (IKT, helseteknologi, maritim, sjømat, energi, prosessindustri og ferdigvare).

Del 2: Lansering av rapporten: "Grønne elektriske verdikjeder som eksportmulighet".
Elektrifisering av verdens energisystemer representerer store muligheter for Norge. Norske aktører kan få solide konkurransefortrinn innenfor en rekke forretningsområder med store internasjonale markeder. I regi av NHO lanseres en ny rapport der flere sentrale aktører i energi og industri har bidratt.

 

Mer utfyllende informasjon om programmet samt påmelding finner du på Eksportkreditt Norge sine hjemmesider

 

Vel møtt!