Mangfoldsledelse 2019

Gå til hovedinnhold

Mangfoldsledelse 2019

Hvordan gjøre mangfold til et konkurransefortrinn? Det er spørsmålet som stilles på konferansen om mangfoldsledelse 30. april. Siste mulighet for påmelding er mandag. 

Tegning av mennesker i forskjellige farger

Mangfoldsledelse 2019

Tid
30. april 2019, 09:00 - 14:30
Sted
Stratos, Youngstorget 2 i Oslo
I samarbeid med Seema AS, som er Norges fremste kompetansemiljø innenfor mangfoldsledelse, arrangerer Finans Norge konferansen Mangfoldsledelse 30. april 2019 på Stratos i Oslo. 
 
På konferansen vil ledende organisasjoner og personer innen mangfoldsledelse dele hvordan de jobber for å utløse potensialet i mangfoldet, eller hvordan de har utviklet eller transformert sin organisasjonskultur for å benytte alle ressursene optimalt.

Bilde av noen av foredragsholderne
Her er noen av foredragsholderne du vil møte

Om innlederne på konferansen: 

Angela Todisco, Head of Human Resources EMEA North i SAP.  Angela har vært ansatt i SAP siden 2005 og har ansvar for HR-funksjonen i sin region, som omfatter Frankrike, Storbritannia, Irland, Nederland, Belgia, Luxemburg og de nordiske landene. Hun er øverste ansvarlig for strategiske HR-prosesser i SAP. Målet for disse aktivitetene er at SAPs ledere og ansatte kan frigjøre sitt potensiale i et åpent og trygt miljø som fremmer innovasjon. 
 
Elisabeth Haug har langt fartstid som leder fra sterke digitale merkevarer som FINN og mCASH, og er nå Nestjef i Vipps. Med 3.2 millioner brukere og som Norges raskest voksende digitale tjeneste, slo Vipps seg nylig sammen med BankAxept og BankID Norge for å skape enda bedre kundeopplevelser og stå sterkere i konkurransen mot de globale teknologigigantene. Som leder har Elisabeth et ekstra engasjement for mangfold i næringslivet, et tema som er satt høyt på den strategiske agendaen til Vipps.
 
Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger av Seema AS, et selskap engasjert i lederopplæring i mangfoldsledelse og organisasjonsutvikling. Seema jobber først og fremst med ledelsekompetanse som kan optimalt bruke likestilling og mangfold for å skape et bærekraftig arbeidsliv. I tillegg til lederutvikling har Seema også et talent- og selvledelsesprogram for kvinner med flerkulturell bakgrunn med høyere utdanning. Loveleen har ledet komiteen som har utviklet nasjonal standard for ledelsessystemer for mangfoldsledelse hos Standard Norge. Hun leder Regjeringens #Ungidag-utvalg som skal utrede likestillingsutfordringer blant barn og unge. 
 
Birgit Liodden, Director Sustainability, Ocean & Communication, Oslo Business Region, har mottatt flere priser for hennes lederskap. I 2012 ble hun sammen med 19 andre internasjonale ledere nevnt på «On Our Radar» på Lloyd’s List Next Generation. I 2013 ble hun sammen med 10 andre kvinner utnevnt som kvinnelig rollemodell av Høyres Kvinneforum, og i 2018 var hun blant 150 finalister til Young Global Leaders.
 
Marte C.W. Solheim, postdoktor ved senter for innovasjonsforsking/Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Solheim har det siste tiåret forsket på hvordan ulike former for mangfold påvirker ulike former for innovasjon, og det på ulike måter. Solheim disputerte for doktorgraden i 2017, og i den fokuserte hun særlig på hvordan utenlandsk arbeidskraft kan medvirke til innovasjon og eksport.
 
Kjartan Slette, COO og en av grunnleggerne av Unacast som står bak the Real World Graph®. Unacast har vunnet priser for deres innovasjonskultur som er bygget på respekt og mangfold. Før Unacast var Kjartan del av gruppen som grunnla TIDAL som senere ble oppkjøpt av Jay Z.
 
Pål T. Næss, er direktør for gründere og oppstartselskap. Før dette ledet han Innovasjon Norges kontor i Toronto, Canada etter å ha vært rådgiver for tidligfase kunder på Innovasjon Norges Oslokontor. Næss har også erfaring fra å starte selskap. Han var med å starte Gelato.com, et av Norges mest vellykkede internasjonale tech-selskaper.
 
Tone Polden Lunde har lang erfaring innenfor HR fra både offentlig og privat sektor med sterkt fokus på lederutvikling, og leder i dag mangfoldet i TechnipFMC Norway Area i stillingen som Diversity Manager. Det globale oljeteknologiselskapet har et strategisk mål om økt mangfold, i første omgang med fokus på en bedre kjønnsbalanse.
 
Tom Erlend Skaug, statssekretær, Kunnskapsdepartementet.
 
Helga Aune, direktør i arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet PwC. Helga har bakgrunn som forsker og advokat og fikk YS likestillingspris i 2013 for doktorgraden: “Deltidsarbeid. Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag”. Hun gir ut boka: "Like læringsmuligheter i barnehage og skole. Hvordan tradisjonelle kjønnsrollemønstre hindrer like læringsmuligheter" i 2019. Her viser hun hvordan likestilling og mangfoldsperspektivet må inn i pedagogikken. 
 
Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, åpner konferansen. 
 
Mina Saunte fra Finans Norge er konferansier

De som ikke ser behovet for mangfold, vil komme dårligere ut i konkurransen om kunder og ansatte. Ansatte og ledere må speile kundemassen for å forstå kundene sine – spesielt i et marked som er i så rask endring.

- Idar Kreutzer

Adm.dir. i Finans Norge

Økt mobilitet i verden, økt samarbeid på tvers av landegrenser og økt internasjonal business, byr på nye muligheter og nye utfordringer. Det store mangfoldet blant kunder, brukere, markedene, samarbeidspartnere, underleverandører, konkurrenter og internasjonale eiere stiller nye krav til ledere og virksomheter.

- Loveleen Brenna

grunnlegger av Seema AS