Frokostmøte - sirkulærøkonomi

Gå til hovedinnhold

Frokostmøte - sirkulærøkonomi

Verdensøkonomien står overfor en stor omstilling – skiftet til sirkulærøkonomien.  Men hva er egentlig sirkulærøkonomi, og hvordan påvirker omstillingen regnskapet, investerings- og finansieringsmodellene? Finans Norge inviterer sammen med Circular Norway og Regnskap Norge til gratis frokostmøte 16. januar, der vi skal se nærmere på dette.

Frokostmøte sirkulærøkonomi

Frokostmøte - sirkulærøkonomi

Tid
16. januar 2019, 08:00 - 10:00
Sted
Høyres hus, Stortingsgata 20, Oslo
Påmelding

Meld deg på her!

Invester i lønnsom vekst – slik regner du hjem sirkulærøkonomien

Sirkulærøkonomi løftes frem som en av de mest effektive måtene å realisere Parisavtalen på – en internasjonal avtale som skal sørge for at vi klarer å begrense klimaendringene. I dag er kun 9.1 % av den globale økonomien sirkulær – til tross for at globale konsulentmiljøer som McKinsey og Accenture spår et oppsving i verdensøkonomien ved omstillingen til en sirkulær økonomi.

I en sirkulær økonomi beveger vi oss bort fra en «produser, bruk og kast»-økonomi til en «produser, bruk og gjenvinn»-modell. Målet er å minimere mengden avfall, og å endre verdien og definisjonen av det vi i dag kaller avfall. I sirkulærøkonomien blir «avfallet» en del av verdikjeden fordi produktene designes for gjenbruk.

Du møter bl.a.:

Cathrine Barth fra Circular Norway vil gå nærmere inn på definisjonen av sirkulærøkonomi. Hun vil også snakke om risikoen forbundet med å bli i den lineære økonomien.

Omleggingen fordrer nye forretningsmodeller, som igjen påvirker regnskapet og skatteleggingen – en utfordring, siden dagens system er basert på lineære modeller. Christine Lundberg Larsen, adm. direktør i Regnskap Norge, vil snakke om barrierer og hvordan regnskap og økonomi har en viktig rolle i omstillingen.

Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge, følger opp med å snakke om investerings- og finansieringsmodeller i en sirkulærøkonomi.

Den europeiske investeringsbanken har investert 2.1 milliarder euro i sirkulære prosjekter de fem siste årene. Stephen Hart kommer for å fortelle om hva som kjennetegner disse prosjektene.

For å komme i gang med en sirkulæromstilling, trenger man nye ideer og aktører som er villige til å satse. Avento Ventures program Loop, fokuserer på nettopp dette. Loop er nå på utkikk etter sirkulære innovasjoner de kan sette på markedet i 2019. På frokostmøtet vil de legge ut om sin idé og verdigrunnlag.

Velkommen til frokostmøte! Vi starter med kaffe og frokost kl. 08:00.