Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Gå til hovedinnhold

Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Finans Norge, i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond, inviterer til fagseminar om krisehåndtering i Norge under det nye krisehåndteringsregelverket. Heldagsseminaret finner sted 12. september 2019 på Felix konferansesenter i Oslo.

Foto@Gajus

Fagseminar krisehåndteringsregelverk

Tid
12. september 2019, 09:00 - 15:30
Sted
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 Oslo
Påmelding

Dette seminaret er nå vel gjennomført, tusen takk til alle dere som deltok!

Om programmet

Som deltager vil du få en grundig gjennomgang av krisehåndteringsregelverket og de ulike institusjonenes roller og oppgaver. Det legges vekt på å illustrere forskjeller og likheter mellom krisehåndtering under det nye og gamle regelverket og å poengtere viktige vurderinger som bankene må gjennomføre i forbindelse med eget krisehåndteringsarbeid. Visedirektøren for den danske krisehåndteringsmyndigheten (Finansiel Stabilitet), Jens Verner Andersen, vil i tillegg gjennomgå erfaringer man gjorde i Danmark i forbindelse med finanskrisen og hvordan man nå har organisert det danske regelverket og prosessen rundt krisehåndtering.

 

Her kan du lese mer om foredragsholderne på konferansen

 

Program: 

Registrering og kaffe fra klokken 08:30.

Ordstyrer: Joar Johnsen, Finans Norge. 

09.00-10.35:

Velkommen!

Innledning 

  • Beredskapsfasen – planverk, roller og krisehåndtering vs. ordinær avvikling

  • Krisetiltaksplaner og fastsettelse av MREL

  • Finanstilsynets tidligtiltak – tilsynsmessige virkemidler, herunder tidlig inngripen

v/fagansvarlig May Camilla Bruun Kallum, Tilsynsrådgiver Knut Lykke, Spesialrådgiver Petter Jacobsen.

10.35-11.00  Kaffepause

11.00-12.00: 

  • Krisehåndtering i Danmark – erfaringer, gjeldende regelverk og tanker om fremtidig regelverk v/Jens Verner Andersen, vicedirektør, Finansiel Stabilitet DK

12.00-13.00  Lunsj

13.00-14.10:

  • Bankenes sikringsfonds mulighet til alternative tiltak. v/Tor Runshaug Foss, juridisk direktør, og Stig Arve Malmedal, senior analytiker, Bankens sikringsfond

  • Krisehåndtering i praksis, v/Ole Jørgen Karlsen, seksjonssjef, Finanstilsynet

14.10-14.30  Kaffepause

14.30-15.30:

  • Likviditet og finansiering av banker under krisehåndtering, v/Torbjørn Hægeland, direktør for Finansiell stabilitet, Norges Bank

  • Praktiske forhold og formaliteter – spørsmål og svar

15.30-15.35  Oppsummering. Takk for nå og vel hjem!

 

Send gjerne inn spørsmål til punktene i programmet i forkant av seminaret til e-post joar.johnsen@finansnorge.no.

 

For spørsmål om påmelding og annet praktisk, vennligst ta kontakt med Kjersti Prestårhus på telefon: 922 81 328 eller på epost: kjersti.prestarhus@finansnorge.no

For spørsmål om faglig innhold, vennligst ta kontakt med Joar Johnsen på epost: joar.johnsen@finansnorge.no