Bergen: Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi

Gå til hovedinnhold

Bergen: Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi

Hvordan vil klimapolitikken og klimaendringene påvirke den norske økonomien, finansnæringen og små og store selskaper?  Det er tema for et åpent arrangement fredag 5. april på Litteraturhuset i Bergen.

Bergen: Klimarisiko – finans, børs og norsk økonomi

Tid
5. april 2019, 08:00 - 10:00
Sted
Litteraturhuset, Bergen
Påmelding

Meld deg på hos Klimastiftelsen

Hvordan kan man rapportere på klimarisiko og hvorfor er det viktig? Hvilke verdier står på spill? Hvor langt har finansinstitusjonene og børsnoterte selskaper kommet i arbeidet med å identifisere, håndtere og rapportere på klimarisiko? Hvordan kan ansatte og samarbeidspartnere involveres? Og hva sier regjeringens klimarisikoutvalg om norsk økonomi og klimarisiko?

Vi serverer frokost fra klokken 07:30. Selve arrangementet varer fra klokken 08 – 10, det er gratis og er et samarbeid mellom Finans Norge, Finansforbundet, NHH og Norsk klimastiftelse og er en del av prosjektet Klimarisiko – finans og børs støttet av Finansmarkedsfondet.

Foreløpig program

  • Klimarisiko og norsk økonomi – om anbefalingene i regjeringens klimarisikoutvalg v/ Linda Nøstbakken, prorektor ved NHH og medlem i regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko.
  • 40 finansinstitusjoner og de 15 største selskapene på Oslo Børs (som ikke tilhører finans) har deltatt i Klimastiftelsens kartlegging av om og i så fall hvordan de håndterer og rapporterer klimarisiko. Lars‐Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse, legger frem resultatene.
  • Samtale om funnene i spørreundersøkelsen, hva de viser og hvordan situasjonen kan og bør gripes an: Med blant andre Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge og Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Hvordan får vi til et kompetanseløft for klimarisiko blant ansatte i finansnæringen og børsnoterte selskaper? Hvordan kan de ansatte bidra til økt forståelse for finansiell klimarisiko og bærekraft hos sine kunder? Samtale med Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.
  • Klimarisiko‐rapportering: Hvordan kommunisere klimarisiko til finansmarkedet? Hvordan påvirker klimaendringer og klimapolitikk virksomheten? v/ Maria Gjølberg, partner i The Governance Group og spesialist innen bærekraftsrapportering og klimarisikoanalyser med erfaring fra norske og internasjonale industriselskaper og finansforetak.

Hjertelig velkommen til kunnskapsdeling og diskusjon.