Margrethe Kvarenes

Gå til hovedinnhold
Foto: Kvaranes

Margrethe Kvarenes

Seksjonssjef i Språkrådet

Margrethe Kvarenes er seksjonssjef i Språkrådet, der hun leder arbeidet med språk i skole og offentlig forvaltning. Hun har vært sentral i klarspråksarbeidet i staten siden 2008 og har vært rådgiver for klarspråksarbeidet i Finans Norge siden oppstarten i 2016. Margrethe har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementet og på EFTA-sekretariatet i Brussel og sitter i flere nasjonale og internasjonale styrer og råd.