Hans Kaiser

GĂ„ til hovedinnhold
Foto:Kaiser

Hans Kaiser

Lovrådgiver i Justisdepartementet

Hans Kaiser er lovrÄdgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har arbeidet med kontraktsrett i Lovavdelingen siden 2008. Siden 2016 har han hatt fagansvar for kontraktsretten, bl.a. finansavtaleloven.