Foredragsholdere

Gå til hovedinnhold

Foredragsholdere

Foto: Tonje Westby

Tonje Westby

Kommunikasjonssjef, Finans Norge

Tonje Westby er kommunikasjonssjef i Finans Norge. Der har hun jobbet siden 2007 og var sentral i det felles klarspråkarbeidet som startet i Finans Norge i 2016. Hun kom inn i Finansnæringens Hovedorganisasjon fra jobben som informasjonsansvarlig i Fredskorpset. Før det hadde hun mange år i politikken, bl.a. som politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet og internasjonal sekretær i AUF og Arbeiderpartiet.

Foto: Halvor Jordbakke

Halvor Jordbakke

Adm. direktør i Spama

Halvor Jordbakke er administrerende direktør i Spama. De har som visjon å gjøre det ugjennomtrengelige tilgjengelig.  Da er bankenes avtaledokumenter en passende utfordring. Jordbakke startet sin karriere i Sparebankforeningen, og drev i 10 år selvstendig konsulentvirksomhet før han startet i Spama AS.  I 2015 tiltrådte han som administrerende direktør. Det året Bobbysocks vant Grand Prix finalen tok han en MBA ved IESE i Barcelona.

Idar Kreutzer. Foto.

Idar Kreutzer

Adm. direktør Finans Norge

Idar Kreutzer er adm. direktør i Finans Norge. Han var konsernsjef i Storebrand fra 2000 til 2012. Kreutzer er styreleder i Posten Norge og Aschehoug Forlag.  I desember 2017 fikk han i oppdrag av Nordisk Ministerråd å lede arbeidet med en utredning om tilgangen på risikokapital for bedrifter i oppstartsfasen i Norden. I juni 2015 ble han utnevnt i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, og han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd. I 2013 ble han valgt som medlem i Strategirådet for Statens pensjonsfond utland. Fra 2001 til 2012 var han rådsmedlem i WBCSD, og var Co-Chair for prosjektet Vision 2050. Han er videre styremedlem ved Universitetet i Oslo, og medlem i Norges Handelshøyskoles Advisory Board. Kreutzer er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole.

Foto_Gry Nedgård

Gry Nergård

Direktør forbrukerpolitiske spørsmål, Finans Norge

Gry Nedgård er direktør for forbrukerpolitiske spørsmål i Finans Norge. Hun er utdannet jurist og har jobbet med forbrukerspørsmål siden 1992. Hun var nestleder for Forbrukerombudet fra 1995 og tok over ledervervet som Forbrukerombud i 2010.

Foto: Meyer

Carina Meyer-Borgen

Produktsjef fripoliser, DNB

Carina jobber som produktsjef i DNB Livsforsikring, og er DNBs representant i språkprosjektet til Finans Norge. Hun har jobbet med pensjon i 13 år, og er opptatt av å lage gode kundeopplevelser.

Foto:Holmgren

Geir Holmgren

Konserndirektør i Storebrand og styreleder i Norsk Pensjon AS

Geir Holmgren er administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring og ansvarlig for Bedriftsmarkedet i Storebrand-konsernet. Han har erfaring fra pensjonsbransjen siden 1997, og har vært en del av konsernledelsen i Storebrand siden 2012. Han har også vært i bransjestyret liv/pensjon i Finans Norge siden 2004.

Foto:Hansen

Charlotte Grønvold Hansen

Fagansvarlig kundedialog, SpareBank 1

Charlotte Grønvold Hansen er fagansvarlig Kundedialog, CRM & Kundedialog, SpareBank 1 Forsikring. Hun er vært i SpareBank 1 Forsikring siden 2014, og jobber med strategier for kundekommunikasjon, kanalvalg og klarspråk.

FOTO: Kimm Saatvedt

Elisabeth Lier Haugseth

Direktør i Forbrukertilsynet

Elisabeth Lier Haugseth er direktør i Forbrukertilsynet, tidligere nestleder og avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet og dommerfullmektig i Sortland. Hun har et varmt forhold til språk og formidling. Det er ikke bare grammatikken og rettskrivningen som må være på plass; det er vel så viktig at folk skjønner budskapet i teksten, og opplever at den er relevant for dem sier hun. 

Foto:Kaiser

Hans Kaiser

Lovrådgiver i Justisdepartementet

Hans Kaiser er lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har arbeidet med kontraktsrett i Lovavdelingen siden 2008. Siden 2016 har han hatt fagansvar for kontraktsretten, bl.a. finansavtaleloven.

Hanne Zachariassen

Underdirektør i Utenriksdepartementet

Hanne Zachariassen er leder for Enhet for EØS-oversettelse i UD. Hun har hovedfag i engelsk og har jobbet som oversetter siden 1994. Hun har vært oversetter og tekstrevisor i UD siden 2007 og tok over som leder for Enhet for EØS-oversettelse i november 2017.

Foto: Kvaranes

Margrethe Kvarenes

Seksjonssjef i Språkrådet

Margrethe Kvarenes er seksjonssjef i Språkrådet, der hun leder arbeidet med språk i skole og offentlig forvaltning. Hun har vært sentral i klarspråksarbeidet i staten siden 2008 og har vært rådgiver for klarspråksarbeidet i Finans Norge siden oppstarten i 2016. Margrethe har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementet og på EFTA-sekretariatet i Brussel og sitter i flere nasjonale og internasjonale styrer og råd.

Foto: Søyland

Trond Søyland

Advokat i Eika Gruppen AS

Educated as Lawyer, Univerity of Oslo 1990, work experience from the Ministry of Finance, Deputy Jugde, Lawyer at Legal Departement DNB Bank, The Norwegian Savings Banks Association and Head of Legal Services at Finance Norway. Former Member of the Norwegian Banking Law Commission. Currently Attorney at Law at Eika Group AS.

Kontaktperson

  • Marielle Arvesen

    Prosjektleder

    23 28 42 96

    Send e-post

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer