Kurs for saksbehandlere innen skadeforsikring

Gå til hovedinnhold

Kurs for saksbehandlere innen skadeforsikring

Dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring om arbeid mot svindel og hvitvasking. Kurset er forbeholdt medlemmer av Finans Norge Forsikringsdrift.

Kurs for skadebehandlere_3

Tid
5. juni 2018, 08:30 - 16:30
Sted
Thon Hotel Oslo Airport, Balder allé 2, 2060 Jessheim
Påmelding

Meld deg på her

Påmelding er bindende, med frist 4.5.2018.

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til Harald Bjerke, harald.bjerke@finansnorge.no

Hensikten er å gi saksbehandlere i de forskjellige selskapene en generell og rettet innføring i hvordan forsikringssvindel forsøkes gjennomført i næringen, og på den måten bidra til at flest mulige mistenkelige saker blir gjenstand for videre vurdering.

Det blir gjennomført en generell undervisning i juridiske forhold, hvitvasking og innen teknisk utredning. Videre bli det gitt opplæring i hvilke typer svindelmetoder som benyttes, innenfor følgende kategorier:

  • Reiseforsikring
  • Innbo-/verdigjenstander og bygning-/fritidsbolig
  • Bil/fritidsbåt/motorsykler

Undervisningen gjennomføres med representanter fra de forskjellige selskapene og er selskapsnøytralt.

Kursavgiften er kr 2.450,- som dekker undervisning, pausemat/-drikke hele dagen, samt lunsj og undervisningsrom. Deltakerne vil etter påmelding bli tilsendt faktura fra firma Høyfjell Consulting. Fakturaen må forhåndsbetales.

Kurset har en fellesdel og deretter en gruppedeling i forhold til tema, se program. På påmeldingsskjema bes det påført i hvilken gruppe man ønsker deltagelse. Etter kursets gjennomføring vil det bli utstedt et kursbevis.

TID

TEMA

FOREDRAGSHOLDERE

0800 – 0830

Oppmøte/registrering

Lett servering

0830 – 0900

Forsikringssvindel

Omfang, organisering, strukturert samarbeid, forebyggende og avdekkende tiltak

Fagsjef Harald Bjerke

Finans Norge Forsikringsdrift

0900 – 0915

Pause

 

0915 – 1015

Juridiske forhold

Generell innføring i svik- vilkår og krav til saksbehandling

Marianne Brinch van Meenen

Leder forsikrings juridisk, Codan

1015 – 1030

Pause

 

1030 – 1130

Hvitvasking

Hvordan forsikring kan misbrukes til hvitvasking

Tommy Christiansen

Advokat, IBF Legal

1130 – 1230

Lunsj

 

1230 – 1330

Teknisk utredning

Hvordan teknisk utredning gjennomføres, tips om hva som kan utløse mistanke

Rune S. Nielsen

Teknisk utreder, Gjensidige

1330 – 1345

Pause – Flytting til grupperom

 

1345 – 1630

Innbo-/ verdigjenstander

Bygning- / fritidsbolig

Gjennomgang av avdekkende tiltak ved tegning og oppgjør, eksempler.

Åsmund Karlsen, Tryg     

Geir Skjelstad, utreder Eika 

1345 – 1630

Bil og fritidsbåt

Gjennomgang av avdekkende tiltak, utredning av tyverier og svindel – eksempler.

 

Espen Norenberg Olsen

Utreder Gjensidige 

1345 – 1630

Reiseforsikring

Gjennomgang av avdekkende tiltak ved tegning og oppgjør, eksempler.

Arnfinn Raade

Utreder SpareBank 1

1630

Avslutning

Harald Bjerke

Finans Norge Forsikringsdrift