Villere, våtere vær

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Villere, våtere vær

Skader i Norge fra overvann koster gjennom skatt og forsikring norske innbyggere opp imot 3,6 milliarder per år. Forsikring betaler ut nærmere 1,5 milliarder kun i bygningsskader. I tillegg kommer naturskader som flom, skred, storm, stormflo. Ingen har oversikt over hva disse skadene koster samfunnet Norge.

Invitasjon Arendalsuka

Ifølge en undersøkelse gjort av NOU-utvalget om overvann (NOU2015:16) svarer 60 % av kommunene at kapasiteten i dagens overvannsystemer ikke er tilstrekkelig til å håndtere fremtidens nedbør. Og 40 prosent svarer at overvannsutfordringene utgjør en stor velferds- og kostnadstrussel.

Mange kommuner mangler strategi og planer for å håndtere overvann, både på grunn av manglende kompetanse og på grunn av manglende oversikt og forståelse av risikoen. De mangler gode data og informasjon om sårbare områder. Og skadene betales av forsikring. Hva er da grunnlaget kommunene har for å forstå verdien av å forebygge? Og hvordan kan de med sine midler treffe riktige beslutninger om, og hvor det bør investeres i tiltak? 

Skadeforsikringsselskapene i Norge sitter på de mest detaljerte skadedataene om overvann og naturskader. Hva om disse dataene og data fra myndigheten samles i en nasjonal plattform og gjøres tilgjengelig for kommunene? Dette skjer akkurat nå, i kanskje verdens mest unike privat – offentlige samarbeidsprosjekt!

Kom og bidra i debatten!

Du møter: Cecilie Daae, Helge Leiro Baastad, Idar Kreutzer, Turid Grotmoll, Lars Haltbrekken (SV) og Marianne Borgen (ordfører i Oslo)

 

Programmet hos Arendalsuka