Vil du (fortsatt) ha bank? Et seminar om digital inkludering

Gå til hovedinnhold

Vil du (fortsatt) ha bank? Et seminar om digital inkludering

«Alle» snakker om digitalisering av banktjenester. Kontanter er «ut», bankansatte erstattes med roboter og filialene legges ned. Flere banktjenester automatiseres, og kundene blir stadig mer selvbetjente.

Hvor fort går denne utviklingen, og hvordan vil bank og banktjenester se ut i tiden fremover? Hva vil kundene ha, og hvordan kan vi sikre at alle kundene henger med?

Dame med handlevognsymboler - bilde
Foto: Shutterstock

Vil du (fortsatt) ha bank? Et seminar om digital inkludering

Tid
8. juni 2017, 09:00 - 12:00
Sted
Ingeniørenes Hus, Oslo
Påmelding

Påmeldingslenke

Frokost serveres fra 08.30

Seminaret er gratis

Finans Norge inviterer til et halvdags seminar 8. juni der vi setter disse spørsmålene på dagsordenen.

Bankene har ulike strategier for sin fysiske og digitale tilstedeværelse. Hvordan møter de kunder som er i ulike livssituasjoner: blant annet de unge, de eldre og de som har et handikap? Hvordan ser kundene på utviklingen? Har de gode nok tilbud om banktjenester i dag? Hva må til for at deres behov skal ivaretas i tiden fremover?

Program:

09.00 Velkommen

09.05 Digitalisering – hvordan sikrer vi at alle kundene er med?
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge

09.20 Bankenes strategier i en digital virkelighet
Christoffer O. Hernæs fra Skandiabanken og Ole Rølvaag fra Eika Gruppen forteller om sine strategier

10.00 Digitaliseringsprosessen i bank - hva vil kundene ha?
Representanter for ulike kundegrupper forteller om behov og utfordringer i digitaliseringsprosessen: Seniorsaken v/ generalsekretær Knut Chr. Høvik, Thorvald Dommerud som representant for de unge, Norges Handikapforbund, v/ nestleder i Landsforeningen for slagrammede Esben Madsen og Mental Helse v/ landsleder Kristian Kise Haugland

10.45 Pause

11.00 Samtale mellom bankene og kundegruppene
Samtalen ledes av Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør Finans Norge

11.15 Hvordan kan vi sikre at alle kunder fortsatt har tilgang til nødvendige banktjenester?
Debatt mellom politikere: Siri Meling fra Høyre, Snorre Valen fra Sosialistisk Venstreparti og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Debatten ledes av Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge

11.40 Får selvbetjente kunder nok rådgivning?
Siv Seglem, daglig leder i Finansnæringens autorisasjonsordninger

11.50 Oppsummering og veien videre
Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge

12.00 Slutt