Valgdebatt: Uten finansnæringen stopper Norge!

Gå til hovedinnhold

Valgdebatt: Uten finansnæringen stopper Norge!

Valgkampdebatt om finansnæringen: Finansnæringen er en næring for andre næringer. Vi mener derfor det er behov for en egen næringspolitikk for finans. Finans Norge og Finansforbundet inviterer til en uformell valgkampdebatt hvor vi spør de politiske partiene: Hvilken rolle mener de at finansnæringen skal ha i Norge?

Valgdebatt: Uten finansnæringen stopper Norge!

Tid
29. august 2017, 15:00
Sted
Stock i Barcode
Påmelding

Begrenset antall plasser – møt opp i god tid.

Bilde av paneldeltakerne

Etter debatten får vi en oppsummering ved forbundsleder Pål Adrian Hellman
i Finansforbundet og adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Velkommen til Stock og en frisk debatt om finansnæringens fremtid!

Arrangementet vil bli streamet.