Trondheim: Frokostmøte om klima som finansiell risiko

Gå til hovedinnhold

Trondheim: Frokostmøte om klima som finansiell risiko

Klimapolitikk, klimaendringer og teknologiske kvantesprang vil føre til store endringer de neste tiårene. Å vurdere klimarisiko er derfor viktig for blant annet folk i bank og forsikring, investorer, politikere, energibransjen og offentlig forvaltning. Arrangementet er et samarbeid mellom SpareBank 1 SMN, Cicero Climate Finance, Finans Norge og Norsk Klimastiftelse.  

Bilde av foredragsholderne

Trondheim: Frokostmøte om klima som finansiell risiko

Tid
9. mai 2017, 07:30 - 09:00
Sted
Lokalene til SpareBank 1 SMN, Søndre Gate 4 - Trondheim
Påmelding

Påmeldingslenke

På frokostarrangementet har vi blant annet dette på programmet:

  • Klimarisiko for bank, forsikring, fond og investorer v/ Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør i Finans Norge. 
  • Klimaendringer kan gi akutte og varige ødeleggelser, hva kan skje og hvordan møte dette v/ Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO senter for klimaforskning. 
  • Hvordan vil ny teknologi og mer treffsikker klimapolitikk kan gi store endringer i etterspørselen etter ulike produkter og tjenester v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima. 
  • Trøndelag og klimarisiko, intervju med Finn Haugan, konsernsjef, SpareBank 1 SMN. 
  • Hvordan kan energiomstillingen foregå mest mulig ryddig og velorganisert? Hvordan kan forskningen hjelpe samfunnet til å gjennomføre disse endringene? Intervju med Johan Einar Hustad, direktør NTNU Energi.
  • Samtalepanel og diskusjon med publikum. 

Møtet arrangeres med støtte fra Finansmarkedsfondet.