Seminar om skadesanerings-prosedyrer og oljeutslipp

Gå til hovedinnhold

Seminar om skadesanerings-prosedyrer og oljeutslipp

Seminar om skadesanerings-prosedyrer og oljeutslipp

Tid
27. august 2015, 10:00 - 13:00
Sted
Finans Norge, Hansteens gate 2, Oslo
Påmelding

Påmelding sendes til hildegunn.bjerke@fno.no - frist 21. august

Seminar for skadeforsikringsselskapene om skadesaneringsprosedyrer og oljeutslipp til grunn.

Skadesaneringsbransjen via deres nettverk NHO Service og forsikringsselskapene via Finans Norge har de siste årene hatt et godt samarbeid. Det er igangsatt flere aktiviteter. For å sikre at vi når ut til alle skadeforsikringsselskapene med nyttig informasjon inviteres det til en samling om to temaer.    

Tema 1: Skadesaneringsprosedyrer

I 2011 utarbeidet representanter for skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene en rekke standarder/prosedyrer for skadebegrensningsaktiviteter. I 2014 ble det igangsatt et revideringsarbeid for at prosedyrene skal være tilpasset dagens virkelighet og ny kunnskap. 

Tema 2: Oljeskader i grunnen, bruk av saneringsmidler og varslingsrutiner

Miljødirektoratet, Nettverket for skadesanering i NHO Service og Finans Norge har i samarbeid utarbeidet nye retningslinjer for hvordan oljeskader på land skal meldes til myndigheter, førstehjelp med oljeskader samt når og hvordan tiltaksplan skal oversendes myndighetene. Bruk av saneringsmidler et også et viktig aspekt.  

Program 

Velkommen og innledning v/Hildegunn Bjerke, Finans Norge

Bakgrunnen for og hensikten med revisjonen av prosedyrene v/Lasse K. Tenden, NHO Service

Gjennomgang av de enkelte prosedyrer, standarder og saneringsavtaler v/Øystein Ree, Gjensidige

Spesiell fokus på prosedyren for oljeskade, bruk av tiltaksplan ved oljeskader og forhold rundt bruk av saneringskjemikalier i denne forbindelse v/Gunnhild Preus-Olsen, Miljødirektoratet

Orientering om hvordan og når tilsvarende informasjon om ovennevnte skal nå ut til takstbransjen, kommuner osv. v/Lasse K. Tenden, NHO Service

Spørsmål og avrunding