Complianseseminar

Gå til hovedinnhold

Seminar for complianceansvarlige

SPAMA arrangerer i samarbeid med Finans Norge et praktisk rettet seminar for complianceansvarlige på verdipapirområdet.

Seminar for complianceansvarlige

Tid
24. september 2015, 09:00 - 16:00
Sted
Thon Hotel Vika Atrium
Påmelding

Påmelding hos SPAMA. Påmeldingsfrist 1. september.

Årets seminar vil rette søkelyset mot

  • Nyheter fra Finanstilsynet på regelverket som får konsekvenser for den daglige utøvelse av compliancefunksjonen
  • Norsk implementering av regelverk fra EU (MiFID II, MiFIR/PRIIPs) som vil få direkte konsekvenser for bankene
  • Erfaringsoverføring fra banker som har kommet litt lengre enn de fleste
  • Finansforetaksloven og konsekvenser for risikostyring og internkontroll
    Compliance i praksis 

Ressurspersoner fra Finanstilsynet, Finans Norge og banker vil delta.

Målgruppe

Seminaret retter seg særlig mot complianceansvarlig på verdipapirområdet i banker som har konsesjon til å yte investeringstjenester.

Pris

Prisen for seminaret er 3 450 kroner, inkl. lunsj.

Program

09.00 – 09.20 Registrering og kaffe
09.20 – 09.40 Hvor står og går finansnæringen og hvem bestemmer retningen ? 
                       Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

09.45 – 10.30 Nytt og nyttig fra Finanstilsynet 
                       Tilsynsrådgiver og medlem av det nye verdipapirlovutvalget.
                       Gry Evensen Skallerud, Finanstilsynet

10.30 – 10.50  Kaffepause

10.50 – 11.35  Finanstilsynet på stedlig tilsyn – 
                          Hvordan opplever bankene tilsynets forventninger, krav  
                          og tilsynspraksis? 
                        Innledende synspunkter og paneldebatt.

11.40 – 12.20  Norsk implementering av MiFID II                
                         Lovutvalgets leder, professor ll dr. juris Filip Truyen. 
                         Kommentarer ved Hanne Leirbukt Pedersen,compliance ansvarlig                                    i DNB Markets

12.25 – 13.00  Ny finansforetaklov – hvilke nye krav setter det til   
                         compliancefunksjonen?
              
                        Carl Flock, juridisk direktør, Finans Norge

13.00 – 13.50  Lunsj 

13.50 – 14.40  Noen har gått opp stien foran oss og høstet verdifull erfaring. 
                         Hva kan vi vente i Norge og lære av Sverige?  
                        Kerstin Hermansson, administrerende direktør/Sara Mitelman, jurist,
                        Svenska Fordhandlarföreningen

14.40 – 14.55  Kaffepause

14.55 – 15.30  Paneldebatt: Fra regelverk til handling; medfører MiFID II                                                   endring i compliancefunksjonen?
                        Debattleder Rolf Mæhle, Finans Norge

Mindre justeringer i programmet kan skje