Praktisk dokumentkontroll

Gå til hovedinnhold

Praktisk dokumentkontroll

Dagskurs med innføring i praktisk dokumentkontroll. Kurset retter seg i hovedsak mot kundebehandlere som jobber i bankenes førstelinje, og handler om verifisering av rett identitet og kontroll av kundenes dokumentasjon. Kurset er forbeholdt ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter.

Praktisk dokumentkontroll

Tid
12. august 2015, 09:00 - 14:30
Sted
Finans Norge, Hansteens gate 2
Påmelding

Ingen ledige plasser igjen.

Finans Norge arrangerer kurs som har til formål å øke den generelle kompetanse hos kundebehandlere som jobber i banknæringens førstelinje.

Informasjonen og opplæringen som gis retter seg mot den praktiske dokument- og identitetskontrollen som bør foretas ved opprettelse av kundeforhold eller ved spesielle banktjenester. Videre vil den ta for seg tilgjengelig referansesystem for dokumenter og benyttelsen av et slikt system.

Mål

Målsetningen med kurset er at deltagerne skal bli bevisste på omfanget av benyttelsen av falske dokumenter og hvilke følger misbruket av en falsk identitet vil kunne ha for næringen og egen organisasjon.

Videre skal deltagerne kunne se indikasjoner på at et pass er forfalsket, eller at bæreren av passet ikke er rette innehaver. Kurset ser hen til de plikter finansnæringen har etter hvitvaskingsloven.

Pris

Seminaret faktureres med kr. 1500 inkl. mva per deltager til dekning av bespisning, lokale & administrasjon. Reise og eventuelt opphold vil måtte dekkes av den enkelte deltaker.

Hvert kurs er begrenset til 30 personer. Påmelding er bindende. Kursene er populære, så her er det først til mølla prinsippet som gjelder.

Faktura sendes elektronisk.

NB! Husk å fylle inn ”Merk faktura med” for å få riktig informasjon på fakturaen.