Pensjonskonferanse

Gå til hovedinnhold

Pensjonskonferanse

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til pensjonskonferanse. Tema er utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor og ulike utfordringer knyttet til fripoliser.

Pensjonskonferanse

Tid
9. desember 2015, 09:00 - 13:00
Sted
Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo
Påmelding

Påmelding hos BI

Tema på konferansen

  • Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav
  • Hvor raskt går overgangene fra ytelsespensjon til innskuddspensjon?
  • Er det noen endringer i praksis for lukking av ytelsesordninger?
  • Hvilke effekter vil hevingen av de maksimale satsene for innskuddspensjon få?
  • Hvordan er markedsutsiktene for hybridpensjon?
  • Bør det åpnes for individuell tilleggssparing i kollektive ordninger?

Målgruppen er personer som arbeider med pensjonsrelaterte spørsmål i forsikringsbransjen, eller som har ansvar for bedriftens personforsikringer.

PROGRAM

08:30  
Registrering og kaffe

09:00
Velkommen ved Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI

09:05
Viktige pensjonsutfordringer ved Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

09:30
Krav til kapitaldekning for tilbydere av tjenestepensjon ved Tore Vamraak, statssekretær i Finansdepartementet

10:00
Utfordringer for fripoliser med lavt rentenivå og nye kapitalkrav ved Kristin Bekkeseth, partner i Ernst & Young  

10:30
Pause

10:55
God pensjonsrådgivning ved Dag Jørgen Hvem, studierektor ved BI senter for finansutdanning

11:15
Utviklingstrekk I tjenestepensjonsmarkedet i privat sektor ved: 

  • Geir Holmgren, konserndirektør i Storebrand
  • Anders Skjævestad, adm. direktør DNB liv

12:00
Lunsj – tapasbuffet

Ordstyrer: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom Storebrand