Operasjonell risiko – den vanskelige risikoen?

Gå til hovedinnhold

Operasjonell risiko – den vanskelige risikoen?

Finans Norge setter i dette seminaret søkelys på operasjonell risiko – både styring og måling av risikoen og risikoens mange og varierte aspekter. Målgruppen for seminaret er ledere på ulike nivåer og innenfor ulike områder i bankene, samt medarbeidere innenfor risikostyring, compliance og internrevisjon.

Operasjonell risiko – den vanskelige risikoen?

Tid
5. september 2017, 08:30 - 16:00
Sted
Bjørvika konferansesenter auditoriet, Dronning Eufemias gate 6
Påmelding

Påmeldingsskjema finner du her

Påmeldingsfrist 29. august

Deltakeravgift: 3.500 kroner

Operasjonell risiko har mange aspekter. Operasjonelle risikoer omfatter alt fra uønskede eksterne hendelser, via svakheter i prosesser, rutiner og systemer, til svikt i produktegenskaper og i kundebehandlingen. Teknologisk og regulatorisk utvikling skaper stadig nye utfordringer av operasjonell art. Det samme gjør de stadig økende forventningene til bankene fra kundene og samfunnet.

Finanstilsynet peker på at operasjonell risiko utgjør en viktig del av pilar 2-kravet for mange banker. Samtidig er operasjonell risiko en mye vanskeligere risiko å måle og kvantifisere enn de finansielle risikoene som kreditt- og markedsrisiko. Gjør det at operasjonell risiko er vanskeligere å vurdere, rapportere, styre og håndtere? 

Program

08.30    
Registrering og kaffe

09.00    
Operasjonell risiko: Hva er det?

  • definisjoner
  • regulatoriske krav

Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

Teknologirisiko

09.30    
Cyber-trusselen
Morten Tandle, daglig leder FinansCERT

10.00  
Betalingstjenesteområdet og teknologirisiko
Jan Digranes, direktør prosessområde betalingsformidling, digitalisering og sikringsordninger Finans Norge

10.30  
Prosjektrisiko
Svein Ove Karstensen, leder prosjektavdelingen Bits AS

11.00  
Pause

«Conduct risk», forbrukervern og investorbeskyttelse

11.20  
«Conduct risk» og compliance
Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

11.30  
Forbrukervern og conduct risk
Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør Finans Norge

11.50  
Anti hvitvask-risiko
Atle Roaldsøy, fagsjef/advokat i Finans Norge

12.10  
Lunsj

En praktisk innfallsvinkel

13.10  
Operasjonell risiko: betydningen av risikokulturen
Stian A Ruud-Larsen, Risk Manager operasjonell risiko SpareBank 1 SR bank

13.40  
Slik styrer vi operasjonell risiko
Jacob Laading, Chief Market Risk Officer DNB

14.10
Ansatte: etikk, varsling, nøkkelperson- og kompetanserisiko
Anja M Brodschöll, advokat Finans Norge

14.40  
Pause

Beredskap, styring og kontroll

15.00  
Kriseberedskap og kommunikasjon
Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør Finans Norge

15.30  
Operasjonell risiko: Styring og kontroll

  • risikoappetitt, risikotoleranse og risikorammer
  • måling og rapportering
  • styring og kontroll

Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

16.00  
Slutt

Ordstyrer: Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

Pris: 3500 kroner.