OMF-forum - utflating eller videre vekst?

Gå til hovedinnhold

OMF-forum - utflating eller videre vekst?

Finans Norge arrangerer OMF-forum 2016 den 20. januar. Denne gang inviteres både utsteder- og investorsiden, samt andre som arbeider med faglige problemstillinger knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). OMF-forum 2016 vil belyse markedet både fra investorsiden, utstedersiden, myndighetssiden og samfunnsvinkelen. 

Sørenga sett fra gangbrua. Foto.

OMF-forum

Tid
20. januar 2016, 11:30 - 15:30
Sted
Radisson Blu Scandinavia (Holbergs plass, Oslo)
Påmelding

Send en e-post til Finans Norge om du ønsker å delta

OMF-forum 2016 vil belyse markedet både fra investorsiden, utstedersiden, myndighetssiden og samfunnsvinkelen.

Suksess

OMF/Covered Bonds har vært en suksess i form av sikre verdipapirer i en urolig tid. Investorene er imidlertid blitt stadig mer opptatt av å finne høyere avkastning. Hvordan balanseres disse hensynene? Hva påvirker valget av OMF utstedt i ulike valutaer? Morten Rasmussen fra Nordea i København vil se på markedet fra et investorperspektiv og reflektere rundt hva investorer anser som viktig i dagens marked. Gry Schiander vil supplere med vurderinger av hva som gjør norske OMF til et interessant plasseringsvalg for Folketrygdfondet.

Solid plattform

Norske OMF hviler på en solid regulatorisk plattform. EU-kommisjonen vurderer nå om det kan være hensiktsmessig å etablere et felles (EØS-relevant) EU-regelverk. Emil R. Steffensen fra Finanstilsynet vil ta for seg tilsyn og regulering av OMF. Det er etter dette satt av litt tid til meningsutveksling om eksisterende og fremtidig regelverk på området.

SR-boligkreditt er en ny aktør i OMF-markedet. Dag Hjelle vil ta for seg erfaringer så langt, sett fra en landsdel som så langt er blitt preget mest av den omstilling norsk økonomi nå er inne i. Ole Einar Stokstad fra DNB Markets vil deretter dele sine vurderinger av hva utstederne bør tenke på for å oppnå best mulig rating.

Idar Kreutzer, Finans Norge, vil avslutningsvis belyse viktigheten av OMF i et samfunnsperspektiv, og hva næringen og myndigheter må fokusere på fremover for å sikre at OMF-ene fortsatt skal kunne fylle den viktige rolle de har fått.

Program

11.30 Lunsj 
12.00 Introduksjon 
12.10 Norske OMF i et europeisk perspektiv
v/Morten Rasmussen, Head of Credit Trading – Nordea, København
12.40 Folketrygdfondet - Hvorfor (ikke mer) OMF i porteføljen?
v/ Gry Schiander, porteføljeforvalter – renter - Folketrygdfondet
13.00 OMF, regulering og tilsyn
v/Emil R. Steffensen, direktør for finans- og forsikringstilsyn - Finanstilsynet
13.30 Spørsmål/diskusjon
13.40 Pause
14.00  Suksessfaktorer og trusler for OMF
v/Dag Hjelle, adm. dir. - SR-Boligkreditt
14.30  Hva betyr mest for rating?
v/ Ole Einar Stokstad, Head of Credit Research – DNB Markets
14.50  OMF – Dynamisk instrument med nasjonal betydning
v/ Idar Kreutzer, adm. dir. - Finans Norge
15.15  Avslutning
15.30  Slutt for dagen

Pris: Kr 1200,-