OMF-forum 2017

Gå til hovedinnhold

OMF-forum 2017

Finans Norge inviterer til OMF-forum den 19. januar 2017. Tema for seminaret vil være den regulatoriske og markedsmessige utviklingen knyttet til OMF.

OMF-forum 2017

Tid
19. januar 2017, 11:30 - 16:00
Sted
Scandic St. Olavs plass
Påmelding

Påmeldingslenke

OMF har siden introduksjonen i 2007 blitt en stadig mer sentral finansieringskilde for bankene. Instrumentet er anerkjent som både høylikvid og med lav kredittrisiko, noe som gir en fordelaktig regulatorisk behandling.

For tiden vurderes det endringer på den regulatoriske siden både nasjonalt og i EU-sammenheng som vil kunne ha stor påvirkning på norske OMFer på sikt. I tillegg er det store omveltninger i verdensøkonomien som potensielt kan få en effekt på markedsbetingelser.

Meld deg på OMF-forum 2017 for å få innsikt i den regulatoriske og markedsmessige utviklingen og for å møte det norske OMF-miljøet.

Program:

11.30: Lunsj

12.30: Velkommen
Erik Johansen, Direktør – Bank og kapitalmarked, Finans Norge

12.40: OMF - Et instrument for fremtiden
Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge

13.00: Global trends and potential consequences for covered bonds
Uffe Kalmar Hansen, Senior analyst, Nordea Markets

13.30: Norske OMF fra et investorperspektiv
Mariann Stoltenberg Lind, Senior porteføljeforvalter, ODIN

14.00: Pause

14.30: Recommendations on harmonisation of covered bond frameworks in the EU
Jana Kovalcikova, Policy Expert – Regulation, European Banking Authority

15.00: OMF og myndighetsperspektivet
 Ann Viljugrein, Tilsynsrådgiver/nestleder - Bank- og forsikringstilsyn, Finanstilsynet

15.30: Tilpasning til ny regulering
Per Sagbakken, Administrerende direktør, DNB Boligkreditt

15.45: Avslutning
Erik Johansen, Direktør – Bank og kapitalmarked, Finans Norge