Program

Gå til hovedinnhold
november

Likviditetsforum

23. november 09.00–15.30 på Hotell Bristol, Oslo

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. Finans Norge og Spama inviterer til Likviditetsforum 23. november.  

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.

Målgruppen er bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør.

Kursavgift: Kr 3 450,- inkl. lunsj/dokumenter

Program

 • 09.00

  Velkommen

   

 • Del 1: Makro og marked

 • 09.10

  Det realøkonomiske bildet og renteutsiktene fremover. Internasjonalt og i Norge.

 • 09.55

  Pengemarkedets likviditet, Norges Banks virkemiddelbruk og finansiell stabilitet

  Foredragsholder pt ikke bekreftet

 • 10.40 - 11.00

  Pause

 • 11.00

  Fundingkostnadene

 • Del 2: Teknologi

 • 11.30

  Realtidsoppgjør: Hva er det? Hva er status?

 • 11.50

  Realtidsoppgjør: Hva betyr det for likviditeten?

 • 12.00

  PSD2

 • 12.30 -13.30

  Lunsj

 • 13.30

  BitCoin, digitale sentralbankpenger og andre digitale valutaer

 • Del 3: Reguleringer

 • 14.00

  Oppdatering fra Finanstilsynet

 • 14.30 - 14.50

  Pause

 • 14.50

  Aktuelle temaer – Likviditetsregulering: Status / Hva har Finans Norge jobbet med?

 • 15.20

  Avslutning