Tor Johan Bjerkedal

Gå til hovedinnhold
Tor Johan Bjerkedal. Foto.

Tor Johan Bjerkedal

direktør Bits AS

Tor Johan Bjerkedal er leder for avdeling Funksjonell infrastruktur i Bits AS. Bits har som formål å styrke og sikre en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Tor Johan har lang fartstid innen betalingsformidlingsområdet. Han har siden 2000 bl.a. hatt det daglige ansvaret for NICS – banknæringens hovedavregning. Tor Johan er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo.