Per Erik Stokstad

Gå til hovedinnhold
Per Erik Stokstad. Foto.

Per Erik Stokstad

Fagdirektør Finans Norge

Per Erik Stokstad er fagdirektør i Finans Norge. Han leder enheten for samfunnsøkonomi og finans. Han er videre daglig leder for Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som er administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate). Stokstad er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og har lang erfaring fra ulike stillinger i Finans Norge, Sparebankforeningen og Norges Bank.