Foredagsholdere

Gå til hovedinnhold
november

Likviditetsforum

23. november 09.00–15.30 på Hotell Bristol, Oslo

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. Finans Norge og Spama inviterer til Likviditetsforum 23. november.  

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger - fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.

Målgruppen er bankenes ansvarlige for likviditet, økonomi og oppgjør.

Kursavgift: Kr 3 450,- inkl. lunsj/dokumenter

Foredagsholdere

Kaia Solli. Foto.

Kaia Solli

Seniorrådgiver Finanstilsynet

Kaia Solli er seniorrådgiver i seksjon for analyse og rapportering i Finanstilsynet. Hun har vært i Finanstilsynet i seks år. Hun har i hele denne perioden jobbet med implementering av nytt regelverk, herunder nye rapporteringskrav og analyser på likviditetsområdet. Før hun begynte i FInanstilsynet arbeidet hun med statistikk for finansielle foretak i Statistisk sentralbyrå.  

Tor Johan Bjerkedal. Foto.

Tor Johan Bjerkedal

direktør Bits AS

Tor Johan Bjerkedal er leder for avdeling Funksjonell infrastruktur i Bits AS. Bits har som formål å styrke og sikre en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge. Tor Johan har lang fartstid innen betalingsformidlingsområdet. Han har siden 2000 bl.a. hatt det daglige ansvaret for NICS – banknæringens hovedavregning. Tor Johan er utdannet sosialøkonom fra Universitet i Oslo.

Ommund Bjelland arbeider i DNB, med ansvar for interbankoppgjøret i NOK for banken selv og dens 93 nivå banker. Han har deltatt i likviditetsgruppen i forprosjektet for BRO, og er nå med i prosjektets likviditetsgruppe.

Svein Ølnes. Foto.

Svein Ølnes

Forsker og gruppeleder IT Vestlandsforskning

Svein Ølnes har over 20 års erfaring fra Vestlandsforsking som forsker innen IT i offentlig sektor. Etter å ha oppdaget Bitcoin i 2011 har dette vært hovedinteressen, og særlig hvordan teknologien kan benyttes også i offentlig sektor. For å få mer formell kunnskap om temaet har Svein nylig gjennomført et masterstudium i digitale valutaer ved universitetet i Nicosia

Kristian Semmen. Foto.

Kristian Semmen

Direktør SpareBank1 Markets

Kristian Semmen er leder for egenhandel obligasjoner i SpareBank 1 Markets. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Orkla Finans og i Storebrand, og han har også vært renteforvalter i Norges Bank Kapitalforvaltning. Semmen benyttes hyppig som foredragsholder på ulike finanskurs arrangert av Norges Handelshøyskole i samarbeid med Norske Finansanalytikeres Forening. Totalt har Semmen 28 års erfaring fra finansmarkedene.

Per Erik Stokstad. Foto.

Per Erik Stokstad

Fagdirektør Finans Norge

Per Erik Stokstad er fagdirektør i Finans Norge. Han leder enheten for samfunnsøkonomi og finans. Han er videre daglig leder for Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) som er administrator for de norske pengemarkedsrentene Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate). Stokstad er samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo og har lang erfaring fra ulike stillinger i Finans Norge, Sparebankforeningen og Norges Bank. 

Kjetil Olsen. Foto.

Kjetil Olsen

Sjeføkonom Nordea

Kjetil Olsen har vært sjeføkonom i Nordea siden høsten 2015. Olsen har tjue års erfaring fra Norges Bank og har i de siste femten årene jobbet primært med pengepolitikk. Han har embetseksamen i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Michael H. Cook. Foto.

Michael H. Cook

senioranalytiker Finans Norge

Michael H. Cook er senioranalytiker i Finans Norges enhet for samfunnsøkonomi og finans. Arbeidsområde inkluderer blant annet makro, likviditetskrav og OMF. Han har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med en Master of Science in Business and Economics. 

Jan Digranes. Foto.

Jan Digranes

Direktør Finans Norge

Jan Digranes som er direktør for prosessområde betalingsformidling, digitalisering og banksikring i Finans Norge. Han er videre stedfortredende forretningsfører i Bankenes Sikringsfond. Digranes er utdannet samfunnsøkonom og har lang erfaring fra ulike lederstillinger i Finans Norge og Sparebankforeningen. 

Are Jansrud. Foto.

Are Jansrud

Analysesjef Finans Norge

Are Jansrud har vært analysesjef innenfor bank- og kapitalmarked i Finans Norge siden 2016. Han har tidligere vært partner og leder for Financial services i KPMG i 9 år, der han blant annet arbeidet med rådgivningstjenster til norske finansforetak på det regulatoriske området. Før han begynte i KPMG arbeidet han til sammen 18 år i Sparebanken Hedmark, blant annet som finanssjef og økonomisjef.

Finans Norge arrangementer

Se alle arrangementer