Likviditetsforum

Gå til hovedinnhold

Likviditetsforum

Finans Norge og SPAMA inviterer til likviditetsforum som er en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen, ansatte hos relevante myndighetsorganer og de som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør.  

Likviditetsforum

Tid
10. november 2015, 09:00 - 15:00
Sted
Thon Conference Universitetsgaten, Oslo

Forumet søker i løpet av én dag å belyse bredden av aktuelle faglige problemstillinger, fra makroøkonomiske utsikter til pågående regelverksprosesser.

Programmet

  • Det realøkonomiske bildet og renteutsiktene fremover
  • Pengemarkedets likviditet og Norges Banks virkemiddelbruk,
  • Likviditetsregulering internasjonalt og i Norge
  • Konsekvenser av nye krav - Likviditetsstyring i praksis
  • De nye likviditetsindikatorene LCR og NSFR – Status i norske banker per i dag
  • Finansieringen av bankenes utlån. Hva vektlegges ved rating?

Betalings-formidlings-konferansen

Finans Norge årlige betalingsformidlingskonferanse er den viktigste møteplassen for betalingsformidling i Norge.