Kurs i personvern i Trondheim

Gå til hovedinnhold

Kurs i personvern i Trondheim

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer. 

Kurs i personvern

Tid
3. november 2017, 09:00 - 15:00
Sted
Radisson Blu Royal Garden Hotel, Kjøpmannsgata 73, Trondheim

Vi inviterer 3. november til kurs i Trondheim.

Målet med kursene er å gi ansatte i finansnæringen et bedre innblikk i og forståelse for hvordan de nye reglene vil medføre endringer i næringens behandling av personopplysninger. Temaer for kurset er blant annet DPIA, dataportabilitet, personvernombud og innebygd personvern.

Målgruppe

Kursene retter seg mot ansatte i finansnæringen, både ansatte som har personvern som sitt ansvarsområde, men også ansatte som arbeider innen forretningsområdene, ledelse, IKT og andre avdelinger forordningen får betydning for.

Program

Start Slutt Tema
09:00   Introduksjon og velkommen 
Informasjon og åpenhet
Innsyn, retting og sletting
Rett til å motsette seg behandling av personopplysninger
09:50 10:00 Pause
    Innebygd personvern og de underliggende prinsippene
DPIA
Dokumentasjon (oversikt over behandlingaktiviteter)
11:00 11:45 Lunsj
11.45   Gruppearbeid
Gjennomgang/diskusjon av gruppearbeidet
Personvernombud
12:55 13:10 Pause (med servering)
13.10 15:00 Dataportabilitet
Gjenbruk av personopplysninger
Automatiske avgjørelser og profilering
Bransjenormer
Gjennomgang av innsendte spørsmål

Foredragsholdere

  • Henok Tesfazghi, juridisk seniorrådgiver Datatilsynet
  • Nils Henrik Heen, juridisk seniorrådgiver Finans Norge
  • Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør Finans Norge 
Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

juridisk direktør

924 81 606 nils.henrik.heen@finansnorge.no