Kurs i personvern

Gå til hovedinnhold

Kurs i personvern

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer.

Cyber-bilde

Kurs i personvern

Tid
8. september 2017, 09:00 - 16:00
Sted
KS Agenda
Påmelding

Meld deg på her 

Kursavgift: 3.500 kroner

Kurset er det første av tre planlagte kurs og vil bli avholdt i Oslo. Øvrige kurs planlegges gjennomført i Trondheim og Bergen.

Målet med kursene er å gi ansatte i finansnæringen et bedre innblikk i og forståelse for hvordan de nye reglene vil medføre endringer i næringens behandling av personopplysninger.

Målgruppe

Kursene retter seg mot ansatte i finansnæringen, både ansatte som har personvern som sitt ansvarsområde, men også ansatte som arbeider innen forretningsområdene, ledelse, IKT og andre avdelinger forordningen får betydning for.

Program

09.00
Velkommen

09.05
Viktige prinsipper og rettigheter i GDPR,
v/ Henok Tesfazghi, seniorrådgiver Datatilsynet

Informasjon og åpenhet,
innsyn, retting og sletting,
rett til å motsette seg behandling av personopplysninger, og
dataportabilitet

09.55
Pause

10.10
Ansvarlighetsprinsippet og noen viktige endringer i virksomhetens plikter,
v/ Martha Eike, senioringeniør Datatilsynet

Melde- og konsesjonsplikten faller bort, mer erstattes av nye plikter for virksomhetene, bl.a:
innebygd personvern, og
vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftelser med Datatilsynet.
Det blir også endringer i kravene til informasjonssikkerhet og avviksmeldinger.

11.00
Lunsj

12.00
forts. ansvarlighetsprinsippet og noen viktige endringer i virksomhetens plikter,
v/ Martha Eike, senioringeniør Datatilsynet

12.20
Personvernombudene blir obligatoriske og får en sentral rolle i mange finansvirksomheter,
v/ Ove Skåra, fagdirektør Datatilsynet

I hvilke virksomheter blir det obligatorisk med personvernombud?
krav til personvernombudet,
krav til virksomhetene og mulige personvernombudsløsninger,
personvernombudets rolle, oppgaver og myndighet

12.40
Pause

13.00
Dokumentasjon, særlig oversikt over behandlingsaktiviteter
v/ Håvard Hanto-Haugse, seniorrådgiver Sparebanken Vest

13.45
Gjenbruk av personopplysninger til nye formål
v/ Marte Shetelig, advokat/personvernombud Storebrand

14.30
Pause

14.45
Profilering og automatiserte avgjørelser

15.15
Bransjenorm, atferdskodeks og sertifisering

15.45
Slutt

Nils Henrik Heen

Nils Henrik Heen

juridisk direktør

924 81 606 nils.henrik.heen@finansnorge.no