Hvordan gjennomføre lokale forhandlinger?

Gå til hovedinnhold

Hvordan gjennomføre lokale forhandlinger?

Finans Norge arrangerer kurs i hvordan du kan gjennomføre lokale forhandlinger onsdag 15. februar 2017.

Målgruppen er ledere og HR-medarbeidere i medlemsbedriftene som er involvert i bedriftsavtaleforhandlinger og andre typer avtaleforhandlinger med de tillitsvalgte.

Kurs i lokale forhandlinger

Tid
15. februar 2017, 09:00 - 16:00
Sted
Bjørvika Konferansesenter, Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
Påmelding

"Hvordan gjennomføre lokale forhandlinger?"

Finans Norge arrangerer onsdag 15.februar kurs i hvordan du kan gjennomføre lokale forhandlinger. Målgruppen er ledere og HR-medarbeidere i medlemsbedriftene som er involvert i bedriftsavtaleforhandlinger og andre typer avtaleforhandlinger med de tillitsvalgte.

Hvordan gjennomføre lokale forhandlinger?

Alle bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge skal inngå en bedriftsavtale. I bedriftsavtalen fastlegges lønns- og arbeidsvilkår som ikke er regulert i sentralavtalen. Bestemmelsene i bedriftsavtalen må ikke på noen måte komme i strid med verken bestemmelser i lovverket generelt, sentralavtalen eller hovedavtalen. 

Tanken bak bedriftsavtalekonstruksjonen har vært å gi de lokale parter et nærmere eierforhold til bestemmelsene de er bundet av, og samtidig å gi partene mulighet til å fremforhandle mer fleksible ordninger som bedre ivaretar den enkelte bedrifts behov i markedet.

Finans Norge ønsker å bistå medlemmene i arbeidet med opprettelse eller revisjon av bedriftsavtalen og tilbyr kurset "Hvordan gjennomføre lokale forhandlinger?".  

Førsteamanuensis Solfrid Mykland ved Norges Handelshøyskole vil lede programposten forhandlingsteori med rollespill. Mykland har doktorgrad fra NHH, og hun underviser og forsker på forhandlinger og mekling. Mykland er også jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett. I tillegg bidrar advokat Anja Brodschöll og advokat Nils P. Brahde, begge fra arbeidsgiverområdet i Finans Norge, med innlegg.

 Program:

Kl.08.30 - 09.00 Registrering og morgenkaffe

Kl.09.00 - 09.50 Avtalestrukturen i finans, v/ advokat Anja Brodschöll

  • Typer avtaler
  • Hovedavtalens regler om forhandlinger
  • Tvisteløsning ved uenighet

Kl.09.50 - 10.00 Pause

Kl.10.00 - 10.45 Praktiske forholdsregler, v/advokat Nils P. Brahde

  • Forberedelse til forhandlinger (utveksling av krav mv.)
  • Under forhandlingene (hvordan få fremdrift)
  • Avslutning av forhandlinger (protokoll mv.)

Kl.11.00 - 12.00 Forhandlingsteori og rollespill, v/førsteamanuensis Solfrid Mykland

Kl.12.00 - 13.00 Lunsj

Kl.1300 - 16.00 Forhandlingsteori og rollespill fortsetter, v/førsteamanuensis Solfrid Mykland.

Kl. 16.00 Avslutning

 

Forhandlingskurset er åpent for påmelding. 
Siste frist for påmelding er 30. januar 2017.

Deltakeravgiften er på kr. 4000,- per person (kun medlemsbedrifter).

Om avtaleverket i finans

Du kan lese om tariffavtalene i finans og se oppbyggingen av avtaleverket