Kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko

Gå til hovedinnhold

Kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Det er stor risiko knyttet både til fysiske klimaendringer og alle forandringene overgangen til nullutslippssamfunnet representerer, mange sektorer blir berørt. Denne klimakvelden vil vi særlig belyse de finansielle sidene av klimasaken.

Bilde av et flomskadet hus

Kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko

Tid
7. juni 2017, 18:00 - 19:45
Sted
Sparebanken Vests lokaler i Jonsvollsgaten 2 i Bergen
Påmelding

Påmelding hos Norsk klimastiftelse

Gratis deltakelse

Bilde av foredragsholderne

Arrangementet er et samarbeid mellom Sparebanken Vest, Finans Norge, Cicero og Norsk klimastiftelse og er støttet av Finansmarkedsfondet. Møtet foregår i lokalene til Sparebanken Vests lokaler i Bergen. 

Det er begrenset antall plasser, bruk påmeldingslenken ovenfor.

Mer om programmet:

  • Det haster: Siste nytt fra forskningen om havstigning og issmeltingen i Antarktis v/ Kikki Kleiven, førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret.
  • Klimarisiko for bank, forsikring, fond og investorer v/ Idar Kreutzer, adm. dir. i Finans Norge. 
  • Klimaendringer kan gi akutte og varige ødeleggelser, hvordan kan investorer møte dette? v/ Kristin Halvorsen, direktør i Cicero. 
  • Teknologiske kvantesprang og strammere klimapolitikk kan gi store endringer i etterspørselen etter ulike varer og tjenester v/ Anders Bjartnes, redaktør for Energi og Klima.
  • Samtalepanel med adm. dir. i Sparebanken Vest Jan Erik Kjerpeseth, investor Jens Ulltveit-Moe, direktør i Cicero Kristin Halvorsen og adm. dir. i Finans Norge Idar Kreutzer.
  • Statens klimarisiko v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.
  • Økonomisk ansvar for klimaendringene. Intervju med høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen.
  • Klimarisiko fra et politisk ståsted. Intervju med stortingsrepresentant fra Venstre Terje Breivik.

Programleder er Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse.