Kapitaleffektivisering

Gå til hovedinnhold

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda 28. november som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansinstitusjon. Målgruppe er banksjefer og styreledere.

Foto av mynter

Kapitaleffektivisering

Tid
28. november 2017, 09:00 - 15:00
Sted
Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo

Mens myndighetene er opptatt av å sikre soliditeten, må banken både bygge opp kapital og skaffe avkastning på den. Egenkapital er den mest kostbare kapitalformen. Det innebærer at det å optimalisere kapitalens størrelse, sammensetning og anvendelse blir en sentral utfordring.

Hvilke virkemidler og verktøy har banken for å løse dilemmaene? Her gis konkrete tips.

Foredragsholdere

Seminaret ledes av sentrale aktører med lang erfaring innenfor kapitaleffektivisering.

 • Are Jansrud, analysesjef Finans Norge. Tidligere bl.a. partner og leder for Financial services i KPMG.
 • Roar Hoff, Risikostyring DNB
 • Halfdan Bakøy, leder av kapitaleffektiviseringsprogrammet i DNB fra 2012 – 2016
 • Morten Johannessen, prosjektleder Kapitaleffektivisering i DNB fra 2013 – 2016
 • Robert Backman, ansvarlig for strukturert finansiering i DNB fra 2006-2017
 • Fredrik Enderlein, Structured Credit & Political Risk Insurance & Reinsurance broking Brim AB part of AJG Group

Programposter:

 • Analyse av balansesammensetning og porteføljer
  Vi deler erfaringer om hvordan mulige tiltak kan identifiseres og prioriteres og gjennomgår ulike kategorier av tiltak. Det legges vekt på virkningen av tiltakene i forhold til nåværende og fremtidige kapitalregler, samt betydningen for inntjening og virksomhet.
 • Prioritering i lys av kapitalbruk
  Det vises hvordan vektlegging av kapitalbruk kan konkretiseres, og hvordan det påvirker planer og aktiviteter. Vi skisserer løsninger på konflikten mellom kortsiktige, og langsiktige mål.
 • Tilrettelagte avlastningsforretninger
  Ulike rammebetingelser og regulatoriske krav, samt forskjellig finansiell stilling gjør det aktuelt å vurdere avlastning mellom finansinstitusjoner, spesielt mellom bank og forsikring. Vi tar blant annet for oss forsikringer og garantistillelser, samt delvis overdragelse av porteføljer. Innenfor markedsrisiko kan mye oppnås ved inngåelse av motregningsavtaler, netting av posisjoner og av utestående beløp.
 • Endringer av produktegenskaper og produkttilbud
  Det sees på hvordan finansinstitusjoner kan møter nye regler gjennom innovasjon og tilpasning av produkttilbudet. Utvikling av nye produkter som tar hensyn til kapitalreglenes begrensninger, f.eks. med hensyn til løpetid og varighet, vil være gode hjelpemidler i effektiviseringsarbeidet.
 • Organisering av kapitaleffektiviseringsarbeidet
  Vi vil diskutere utfordringer i gjennomføring av arbeidet. En mer effektiv kapitalbruk vil påvirke virksomhetens styring, samtidig som markedet også endres av de samme forholdene. Gjennom nye arbeidsformer som vektlegger kapitalbruk, vil banken kunne få bedre grunnlag til å møte konkurransen.
 • Verktøy og metoder
  Gjennom å ta del i erfaringer vil du få et grunnlag for å starte arbeidet mot en mer effektiv kapitalanvendelse, samt innsikt i konkrete verktøy og metoder som kan anvendes i arbeidet.