Jusskonferanse: Omstilling, ny rett og etiske skifter

Gå til hovedinnhold

Jusskonferanse: Omstilling, ny rett og etiske skifter

Restrukturering av gjeld, Verdipapirlovutvalget, krisehåndtering, Hvitvaskingslovutvalget, endringer i aksjelovgivningen og en rekke tiltak mot usikret gjeld som er på trappene gir juristene i finansnæringen behov for oppdatering denne høsten. Jusskonferansen 2016 vil dekke disse og flere andre temaer.

Jusskonferanse

Tid
6. september 2016, 10:00 - 7. september 2016, 14:00
Sted
Scandic Holmenkollen Park hotell
Påmelding

Meld deg på her

Konferansen er rettet mot alle som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen.

Program

Tirsdag 6. september

Kl. 10.00 Åpning
Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge
Omstilling i norsk økonomi, ny rett og etiske skifter som utfordrer juristene i finansnæringen

Kl.10.20 Restrukturering av engasjementer
Tor Herdlevær, partner Advokatfirmaet Selmer
Erfaringer, muligheter og fallgruver

Kl.11.15 PAUSE

Kl.11.35 Retts‐ og nemndspraksis
Trygve Bergsåker, professor Universitetet i Oslo

Kl.12.15 Rammevilkår for finansnæringen i Norge - internasjonale perspektiver
Tore Mydske, partner Advokatfirmaet Thommessen

Kl. 13.00 LUNSJ

Kl.14.00 Verdipapirlovutvalget
Eirik Solem, advokat DNB

Kl.14.30 Krisehåndtering i finansforetak
Tor Runshaug Foss, spesialrådgiver Finanstilsynet

Kl.15.00 PAUSE

Kl.15.25 Hvitvaskingslovutvalget
Else‐Cathrine Lund, fagsjef Finans Norge

Kl.15.55 Endringer i aksjelovgivningen
Knut Bjerve, advokat DNB

Kl.16.25 Avslutning
Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge

Kl. 19.00 Middag

 

Onsdag 7. september

Kl.09.00 Åpning
Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge

Kl.09.05 Forbrukerombudet – prioriterte områder
Gry Nergård, forbrukerombud

Kl. 10.00 Sterk vekst i kortsiktig kreditt - nytt regelverk på trappene
Jan Erik Fåne, kommunikasjonsdirektør Finans Norge

Kl.10.30 BankAxept for netthandel – utfordringer i kundeavtalene
Gunnar Harstad, advokat Finans Norge

Kl.11.00 PAUSE

Kl.11.30 Styring og kontroll i finansforetak
Anders Hole, spesialrådgiver Finanstilsynet

Kl.11.50 Etisk blindhet
Einar Øverenget, filosof og førsteamanuensis Høgskolen i Hedmark

Kl.12.50 Avslutning

Kl.13.00 LUNSJ

 

Ordstyrer
Tom Staavi, Finans Norge