Juridisk fagseminar

Gå til hovedinnhold

Juridisk fagseminar

Målgruppe: Ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter som arbeider med jus.

Juridisk fagseminar

Tid
13. oktober 2015, 11:30 - 14. oktober 2015, 16:00
Sted
Holmen fjordhotell i Asker
Påmelding

Kontakt Kjersti Prestårhus for mer informasjon og påmelding

Tema for seminaret

Temaene for seminaret er utvalgte områder innenfor ny finansforetakslov, kapitalkravsregelverket, problemstillinger innenfor betalingsformidling, siste nytt fra EU og personvern. Seminaret avrundes med en time etikk i et finansperspektiv, til den obligatoriske etterutdanningen for advokater. 

Møteplass

Seminaret er også en viktig møteplass for jurister og advokater som arbeider i finansnæringen. Foruten å være en viktig arena for å møte kjente og skape nye kontakter, ønsker vi å bidra med ny kunnskap innenfor sentrale regelverksendringer.

Program

Tirsdag 13. oktober

11.30
Lunsj og registrering

13.00
Velkommen
Carl Flock, juridisk direktør, Finans Norge

13.10
Kapital – og likviditetskrav – er bankene i mål?
Erik Johansen, direktør for enhet samfunnsøkonomi og kapitalmarked, Finans Norge

13.45
Ny finansforetakslov – utvalgte emner
Cathrine Novsett Borgen, advokat, Gjensidige Forsikring

14.30
Ny finansforetakslov ‐ Nødvendige vedtektsendringer for sparebanker
Evy Ann Hagen, advokat, Ole Morten Geving, næringspolitisk direktør, Finans Norge

15.00
Pause

15.15 
Kreditt til ansatte og nærstående foretak
Knut Bjerve, advokat, DNB

16.00
Ny finansforetakslov – Ansatterepresentasjon i styrende organer
Anja M. Brodshöll, advokat, Finans Norge

16.45
Avslutning

19.00
Middag

Onsdag 14. oktober

09.00
Tredjeparters tilgang til bankkonti ‐ fra uautorisert bruk til regulering
Tor Johan Bjerkedal, fagdirektør betalingsformidling, Finans Norge

09.45
Nytt fra EU – regelverkstsunamien fortsetter
Carl Flock, juridisk direktør Finans Norge

10.15
Pause

10.30
Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova § 12
Tonje Berggren, advokat, DNB

11.00
Personvern – gjennomføring av internkontroller i bankenes systemer
Ingvild Næss, senioradvokat, Advokatfirmaet Thommessen

11.45
Pause

12.00
Advokatetikk – i et finansperspektiv
Morten Kinander, jurist og professor på BI, Civita

13.00
Lunsj