Innføring i praktisk dokument- og ID-kontroll

Gå til hovedinnhold

Innføring i praktisk dokument- og ID-kontroll

Dagskurs med innføring i praktisk dokumentkontroll. Kurset retter seg i hovedsak mot kundebehandlere som jobber i bankenes førstelinje, og handler om verifisering av rett identitet og kontroll av kundenes dokumentasjon. 

Innføring i praktisk dokument- og ID-kontroll

Tid
6. oktober 2016, 09:00 - 15:00
Sted
Ingeniørenes hus, Kronprinsens gt. 17, Oslo
Påmelding

Avlyst

Kurset er forbeholdt ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter.

Finans Norge arrangerer kurs som har til formål å øke den generelle kompetanse hos kundebehandlere som jobber i banknæringens førstelinje.

Informasjonen og opplæringen som gis retter seg mot den praktiske dokument- og identitetskontrollen som bør foretas ved opprettelse av kundeforhold eller ved spesielle banktjenester. Videre vil den ta for seg tilgjengelig referansesystem for dokumenter og benyttelsen av et slikt system.

Mål

Målsetningen med kurset er at deltagerne skal bli bevisste på omfanget av benyttelsen av falske dokumenter og hvilke følger misbruket av en falsk identitet vil kunne ha for næringen og egen organisasjon.

Videre skal deltagerne kunne se indikasjoner på at et pass er forfalsket, eller at bæreren av passet ikke er rette innehaver. Kurset ser hen til de plikter finansnæringen har etter hvitvaskingsloven.

Pris

Seminaret faktureres med kr. 2100 inkl. mva per deltager til dekning av bespisning, lokale og administrasjon. Reise og eventuelt opphold vil måtte dekkes av den enkelte deltaker.

Hvert kurs er begrenset til 30 personer. Påmelding er bindende. Kursene er populære, så her er det først til mølla-prinsippet som gjelder.

Faktura sendes elektronisk.

NB! Husk å fylle inn ”Merk faktura med” for å få riktig informasjon på fakturaen. 

Fem kurs i 2016

I 2016 vil vi arrangere fem kurs i praktisk dokument- og ID-kontroll.