Informasjonsmøte om digital notifikasjon i driftskredittordningen - Trondheim

Gå til hovedinnhold

Informasjonsmøte om digital notifikasjon i driftskredittordningen - Trondheim

Informasjonsmøte om digital notifikasjon i driftskredittordningen

Tid
10. november 2015, 10:00 - 14:00
Sted
Britannia Hotel, Dronningens gate 5, Trondheim
Påmelding

Meld deg på hos Spama

Det vises til Finans Norges rundskriv nr 7/2015 der det beskrives et nytt system for digital informasjonsutveksling mellom bank og varemottaker (notifikasjon) i driftskredittordningen. Systemet er straks klar til bruk, og tildeling av påloggingshemmeligheter til brukerne er i gang.

Finans Norge og Landbrukssamvirke vil gjennomføre informasjonsmøter med bankene og varemottakerne om driftskredittordningen generelt og den nye digitale løsningen spesielt. Slike møter blir gjennomført:

Møtet i Trondheim den 10.november vil være første del av et landbruksforum som Spama arrangerer for bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer den 10 og 11. november. Deltakerne velge å bare å delta på informasjonsmøtet om ny notifikasjonsordning.

Pris og påmeldingsfrist

Pris for informasjonsmøtet: kr 500

Påmeldingsfrist: 30. september