Informasjonsmøte om digital notifikasjon i driftskredittordningen - Oslo

Gå til hovedinnhold

Informasjonsmøte om digital notifikasjon i driftskredittordningen - Oslo

Informasjonsmøte om digital notifikasjon i driftskredittordningen

Tid
8. oktober 2015, 11:00 - 15:00
Sted
Landbrukets hus, Schweigaards gate 34C
Påmelding

Meld deg på til helene.lillekvelland@landbruk.no

Det vises til Finans Norges rundskriv nr 7/2015 der det beskrives et nytt system for digital informasjonsutveksling mellom bank og varemottaker (notifikasjon) i driftskredittordningen. Systemet er straks klar til bruk, og tildeling av påloggingshemmeligheter til brukerne er i gang.

Finans Norge og Landbrukssamvirke vil gjennomføre informasjonsmøter med bankene og varemottakerne om driftskredittordningen generelt og den nye digitale løsningen spesielt. Slike møter blir gjennomført:

Møtet i Trondheim den 10.november vil være første del av et landbruksforum som Spama arrangerer for bankansatte som arbeider med landbruksengasjementer den 10 og 11. november. Også i Trondheim kan deltakerne velge å bare å delta på informasjonsmøtet om ny notifikasjonsordning.

Pris og påmeldingsfrist

Pris for informasjonsmøtet: kr 300

Påmeldingsfrist: 30. september