Program

Gå til hovedinnhold
november

Hvitvaskingskonferansen 2017

9. - 10. november på Sundvolden Hotell

Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.  

Andre temaer på konferansen

 • Ny hvitvaskingslov
 • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
 • Tilsynspraksis
 • Hvitvasking i fast eiendom
 • Ny lovs betydning for skadeforsikring

Hvitvaskingskonferansen 2017

Program

 • Torsdag 9. november

 • 09.00 - 10.00

  Registrering

 • 10.00 - 11.00

  Åpning og velkommen

  Skatteetaten
  Skatt og hvitvasking

 • 11.00 - 11.15

  Pause

 • 11.15 - 12.00

  Finansdepartementet
  De viktigste forslagene i proposisjonen

 • 12.00 - 13.00

  Lunsj

 • 13.00 - 14.00

  ØKOKRIM – Enheten for Finansiell etterretning (EFE)
  Endringer og utfordringer i rapporteringsplikten

  Finanstilsynet
  Fintech – muligheter og utfordringer for hvitvaskingsarbeidet

 • 14.00 - 14.30

  Pause

 • Parallellesjon A

 • 14.30 - 15.15

  Finanstilsynet – tilsynspraksis

   

 • Parallellsesjon B

 • 14.30 - 15.15

  Svenske interesseorganisasjoners samarbeid mot hvitvasking

 • Parallellsesjon C

 • 14.30 - 15.15

  Mt-rapporter  Hvitvasking i bedriftsmarkedet - praktiske eksempler
  ØKOKRIM ved enheten for finansiell etterretning

 • 15.15 - 15.30

  Pause

 • Parallellsesjon A

 • 15.30 - 16.15

  Hvitvasking i fast eiendom

 • Parallellsesjon B

 • 15.30 - 16.15

  Ny lov – betydning for skadeforsikring

 • Parallellsesjon C

 • 16.15 - 15.30

  Pause

 • 15.30 - 16.15

  GDPR

 • 16.30

  Nettverksbygging
  «Grøftekanten» - smaksprøver

 • 19.30

  Aperitiff med påfølgende festmiddag

 • Fredag 10. november

 • 09.00 - 10.30

  Justisdepartementet
  Nasjonal risikovurdering (NRA)
  Nasjonal strategi

  Svein Wiiger Olsen, avdelingsdirektør Justis- og beredskapsdepartementet

  AML som en del av hverdagen i en liten sparebank

 • 10.30 - 11.00

  Pause

 • 11.00 - 13.00

  Kripos
  Kryptovaluta – potensial for hvitvasking

  Richard Beck Pedersen, politiadvokat
  Eirik Sneeggen, politioverbetjent

  PST
  Etterforskning av fremmedkrigere

  Geopolitisk blikk på terrorsituasjonen

 • Ca. 13.00

  Lunsj