Presentasjoner

Gå til hovedinnhold
november

Hvitvaskingskonferansen 2017

9. - 10. november på Sundvolden Hotell

Den årlige hvitvaskingskonferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven.

Skattedirektør Hans Christian Holte vil åpne årets konferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten vil avslutte konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor.  

Andre temaer på konferansen

  • Ny hvitvaskingslov
  • Nasjonal trusselvurdering (NRA)
  • Tilsynspraksis
  • Hvitvasking i fast eiendom
  • Ny lovs betydning for skadeforsikring

Hvitvaskingskonferansen 2017

Presentasjoner

Her er presentasjonene fra foredragsholderne på hvitvaskingskonferansen.