Ole Jørgen Karlsen

Gå til hovedinnhold
Ole Jørgen Karlsen. Foto.

Ole Jørgen Karlsen

Seksjonssjef Finanstilsynet

Ole Jørgen Karlsen er seksjonssjef i Finanstilsynet. Han leder seksjon for forvaltning og kriseberedskap. Seksjonen koordinerer bl.a. Finanstilsynets arbeid for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering.