Marianne Irgens

Gå til hovedinnhold
Marianne Irgens. Foto.

Marianne Irgens

Avdelingsdirektør Finansdepartementet

Marianne Irgens er avdelingsdirektør i finansmarkedsavdelingen i Finansdepartementet. Irgens leder  juridisk seksjon for verdipapir og finansiell rapportering mv. Seksjonen har bl.a. ansvar for regelverk og strukturspørsmål knyttet til verdipapirmarkedene i Norge, regelverk knyttet til finansiell rapportering (regnskap, revisjon og bokføring), eiendomsmegling og hvitvasking. Irgens var fagdirektør i departementet fra 2006-2016. Hun har en master i jus fra Universitetet i Oslo.