Kjell Grandhagen

Gå til hovedinnhold
Kjell Grandhagen. Foto.

Kjell Grandhagen

Konsulent DNB

Kjell Grandhagen er ansatt som konsulent i avdelingen Risikostyring i DNB. Han jobber med geopolitiske analyser for banken. Grandhagen var sjef for Etterretningstjenesten fra 2010-2016. Han er pensjonert generalløytnant i Hæren og har en lang militær bakgrunn. Han har videre bl.a. erfaring som militær assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet.