Harald Bjerke

Gå til hovedinnhold
Harald Bjerke. Foto.

Harald Bjerke

Bjerke har 12 års bakgrunn fra politiet, hovedsakelig innen fagfeltet grense- og utledningskontroll og har jobbet mye med utenlandske miljøer, etterretning, identitets kontroll og regelverk. Han har utdanning innen dokumentgranskning og har jobbet hos Finans Norge siden 2012 som fagsjef forsikring. I Finans Norge har Harald Bjerke ansvaret med å overvåke trender og kriminelle anslag mot forsikringsbransjen nasjonalt, samt relevante internasjonale trender som kan ramme norsk finansnæring. Hans oppgave er å ha oversikt og fokus på «viktigste» trusselområdene og trusselaktørene og sikre og følge opp forslag til tiltak, samt fasilitere for implementering av disse. Bjerke jobber strategisk på næringsnivå overfor medlemmer og relevante eksterne aktører, private og offentlige.