Hans Kristian Glesne

Gå til hovedinnhold
Hans Kristian Glesne. Foto.

Hans Kristian Glesne

Banksjef Skue sparebank

Hans Kristian Glesne har vært adm. banksjef i Skue sparebank siden 2013. Banken er en av de største i Eika Alliansen. Glesne var adm. banksjef i Nes Prestegjelds Sparebank fra 2009-2013. Han har videre bl.a. vært banksjef for personkundeområdet i Sparebanken Øst.